Hotline: 0904900368
Facebook twitter in Facebook

Đào tạo lái xe số tự động B1
Đào tạo lái xe số tự động B1

 Phí tham dự: 6.000.000 đ

Thời gian đào tạo: 3 tháng

Lệ phí thi: 585.000 đ

Thuê xe CHIP: 270.000 đ

 

Nâng hạng B1 Lên B2
Nâng hạng B1 Lên B2
Phí tham dự: 4.000.000 đ
Thời gian đào tạo: 3 tháng
Lệ phí thi: 585.000 đ
Thuê xe CHIP: 270.000 đ
 
Học nâng hạng lái xe ô tô B2- C
Học nâng hạng lái xe ô tô B2- C

 Phí tham dự: 4.000.000 đ

Thời gian đào tạo: 1 tháng

Lệ phí thi: 585.000 đ

Thuê xe CHIP: 290.000 đ/ giờ

 

Học nâng hạng lái xe - hạng E
Học nâng hạng lái xe - hạng E
Phí tham dự: 6.500.000 đ
Thời gian đào tạo: 2 tháng
Lệ phí thi: 585.000 đ
Thuê xe CHIP: 350.000 đ
Liên hệ: 0904.900.368
Học nâng hạng Fc
Học nâng hạng Fc
Phí tham dự: 5.500.000 đ
Thời gian đào tạo: 1.5 tháng
Lệ phí thi: 585.000 đ
Thuê xe CHIP: 400.000 đ
Liên hệ:  0904.900.368
Học lái xe nâng hạng D
Học lái xe nâng hạng D
Phí tham dự: 6.000.000 đ
Thời gian đào tạo: 2 tháng
Lệ phí thi: 585.000 đ
Thuê xe CHIP: 350.000 đ
Liên hệ: 0904.900.368
Học lái xe ô tô hạng B2
Học lái xe ô tô hạng B2
Phí tham dự: 6.00.000
Thời gian đào tạo: 3 tháng
Lệ phí thi: 585.000 đ
Thuê xe CHIP: 250.000 đ
Liên hệ:  0888965959
Thi bằng lái xe A2
Thi bằng lái xe A2
Phí tham dự: 3.000.000 đ 
Thời gian đào tạo: 32 giờ
Lệ phí thi: 225.000 đ
Liên hệ: 0904900368
Học lái xe moto hạng A1
Học lái xe moto hạng A1

Phí tham dự: 400.000 đ

Thời gian đào tạo:12 tiếng

Lệ phí thi: 255.000 đ

Liên hệ: 0904.900.368

Học lái xe ô tô hạng C
Học lái xe ô tô hạng C
Phí tham dự: 11.000.000 
Thời gian đào tạo: 5.5 tháng
Lệ phí thi: 585.000 đ
Thuê xe CHIP: 350.000 đ
Liên hệ: 0904900368

 


Video

Hỗ trợ
Liên hệ
Liên hệ
0904900368
Yahoo1 Skype Yahoo1 Skype Yahoo1 Skype
Trung tâm dạy nghề & sát hạch lái xe Đông Đô

Cơ sở 1 - Bắc Ninh: Cụm CN Trí Quả, Thuận Thành, Bắc Ninh

Cơ sở 2 - Bắc Ninh: Khu CN Lâm Bình, Lâm Thao, Lương Tài, Bắc Ninh

Văn phòng đại diện Hà Nội:

Kết nối Facebook


Bản quyền 2015: Trung tâm dạy nghề & sát hạch lái xe Đông Đô | Thiết kế website: hpsoft.vn