Hotline: 0888965959
Facebook twitter in Facebook

25/01/2018 - 12:49 PMAdmin 1162 Lượt xem
DANH SÁCH HỌC VIÊN CK59 T2
  GVCN: Trần Viết Ước Khai giảng: 04/01/2018
      Bế giảng: 29/05/2018
STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND Địa chỉ thường trú
1 HOÀNG VĂN ANH 20/03/1985 194263781 X. Vạn Trạch, H. Bố Trạch, T. Quảng Bình
2 BÙI VĂN CẦM 01/01/1976 121263074 X. Bảo Sơn, H. Lục Nam, T. Bắc Giang
3 PHẠM VĂN CẢNH 05/05/1990 031090005860 X. Tiên Minh, H. Tiên Lãng, TP. Hải Phòng
4 TRIỆU VĂN CẢNH 19/10/1969 080879523 X. Văn An, H. Văn Quan, T. Lạng Sơn
5 LỘC VĂN CÁT 10/10/1988 081052087 X. Cao Lâu, H. Cao Lộc, T. Lạng Sơn
6 HỒ ĐÌNH CHIẾN 14/10/1977 141733284 X. Bình Xuyên, H. Bình Giang, T. Hải Dương
7 NGUYỄN VĂN CHIẾN 27/09/1992 121958986 X. Tân Thịnh, H. Lạng Giang, T. Bắc Giang
8 ĐOÀN VĂN CHỈNH 10/07/1984 082042325 TT. Chi Lăng, H. Chi Lăng, T. Lạng Sơn
9 NGUYỄN ĐÌNH CHUNG 25/09/1993 082218174 X. Hữu Liên, H. Hữu Lũng, T. Lạng Sơn
10 TRỊNH ĐÌNH CHUYỀN 22/11/1989 142424654 X. Cẩm Phúc, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
11 VŨ VĂN CƯƠNG 23/04/1991 122067515 X. Hồng Kỳ, H. Yên Thế, T. Bắc Giang
12 DƯƠNG VĂN CƯỜNG 27/07/1990 145384547 X. Đại Đồng, H. Văn Lâm, T. Hưng Yên
13 NGUYỄN VIẾT CƯỜNG 28/03/1980 122317633 X. Biên Sơn, H. Lục Ngạn, T. Bắc Giang
14 NGUYỄN BÁ ĐẠI 06/02/1991 121980410 TT. Đồi Ngô, H. Lục Nam, T. Bắc Giang
15 NGUYỄN VĂN ĐẠI 26/07/1987 033087003815 X. Đại Đồng, H. Văn Lâm, T. Hưng Yên
16 NGUYỄN VĂN ĐẠO 20/10/1986 030086004264 X. Dân Chủ, H. Tứ Kỳ, T. Hải Dương
17 VY HOÀNG ĐẠT 15/06/1981 082136137 X. Hữu Liên, H. Hữu Lũng, T. Lạng Sơn
18 NGUYỄN XUÂN ĐOÀN 23/12/1977 141892389 X. Hồng Thái, H. Ninh Giang, T. Hải Dương
19 BÙI ĐĂNG DOANH 24/02/1985 030085003679 X. Đoàn Đào, H. Phù Cừ, T. Hưng Yên
20 ĐÀO DUY ĐÔNG 16/03/1985 121655953 X. Hương Mai, H. Việt Yên, T. Bắc Giang
21 NGÔ VĂN ĐÔNG 01/07/1994 125540680 X. Quảng Phú, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
22 HOÀNG VĂN DUẨN 02/02/1986 081033998 X. Vân Mộng, H. Văn Quan, T. Lạng Sơn
23 CAO VĂN ĐỨC 01/10/1996 031922095 X. Ngũ Lão, H. Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng
24 TRẦN DUY 27/08/1985 121589929 TT. Đồi Ngô, H. Lục Nam, T. Bắc Giang
25 HOÀNG VĂN HÀ 07/06/1984 142153115 X. Tân Trường, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
26 NGUYỄN VĂN HẢI 27/06/1995 125583455 X. Quỳnh Phú, H. Gia Bình, T. Bắc Ninh
27 LÊ ĐÌNH HẠNH 06/07/1988 187858526 TT. Nam Đàn, H. Nam Đàn, T. Nghệ An
28 TRƯƠNG CÔNG HẬU 15/06/1995 122116819 X. Thanh Hải, H. Lục Ngạn, T. Bắc Giang
29 ĐINH KHẮC HIỂN 26/11/1982 022082000286 X. Thượng Yên Công, TP. Uông Bí, T. Quảng Ninh
30 ĐOÀN MẠNH HÙNG 17/04/1995 122126798 X. Hương Mai, H. Việt Yên, T. Bắc Giang
31 NGÔ VĂN HÙNG 18/02/1989 121750252 X. Phúc Hòa, H. Tân Yên, T. Bắc Giang
32 ĐÀO DUY HƯNG 18/12/1984 033084004420 X. Phan Đình Phùng, H. Mỹ Hào, T. Hưng Yên
33 HOÀNG ĐỨC KHƯƠNG 08/04/1983 030083005429 P. Thạch Khôi, TP. Hải Dương, T. Hải Dương
34 ĐỖ ĐỨC KIÊN 16/05/1989 121748235 X. Tân Sỏi, H. Yên Thế, T. Bắc Giang
35 NGUYỄN VĂN KIỀU 15/11/1986 030086005793 X. Cẩm Hưng, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
36 SẰM VĂN LỀNH 18/09/1985 095107328 X. Cổ Linh, H. Pác Nặm, T. Bắc Kạn
37 ĐẶNG HỮU LIÊN 09/02/1992 082157880 X. Trấn Yên, H. Bắc Sơn, T. Lạng Sơn
38 PHẠM ĐÌNH MẠNH 17/05/1987 142481381 X. Bình Xuyên, H. Bình Giang, T. Hải Dương
39 HOÀNG VĂN MỀN 24/07/1978 082136326 X. Hữu Liên, H. Hữu Lũng, T. Lạng Sơn
40 VŨ QUANG NGÀ 31/08/1994 142596531 X. Nhân Quyền, H. Bình Giang, T. Hải Dương
41 ĐỖ VĂN NGỌC 21/12/1983 033083000814 X. Lạc Hồng, H. Văn Lâm, T. Hưng Yên
42 NGUYỄN VĂN PHI 26/02/1984 121774641 X. Biên Sơn, H. Lục Ngạn, T. Bắc Giang
43 NGUYỄN VĂN PHONG 27/10/1979 030079000718 TT. Lai Cách, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
44 PHẠM VĂN PHÚC 10/09/1986 142176175 X. Ngọc Kỳ, H. Tứ Kỳ, T. Hải Dương
45 PHAN HUY PHÚC 17/12/1990 030090001224 X. Đồng Tâm, H. Ninh Giang, T. Hải Dương
46 HOÀNG VĂN QUẢN 09/07/1986 082009011 X. Tân Mỹ, H. Văn Lãng, T. Lạng Sơn
47 ĐẶNG HỮU QUÝ 25/05/1991 082188157 X. Trấn Yên, H. Bắc Sơn, T. Lạng Sơn
48 ĐỖ VĂN QUYNH 20/04/1986 121427495 X. Hoàng Ninh, H. Việt Yên, T. Bắc Giang
49 NGUYỄN VĂN SANG 16/06/1993 125517111 X. Quỳnh Phú, H. Gia Bình, T. Bắc Ninh
50 HOÀNG VĂN SINH 26/12/1992 082136129 X. Hữu Liên, H. Hữu Lũng, T. Lạng Sơn
51 BÙI VĂN SƠN 21/01/1977 030077003970 X. Tân Trường, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
52 NGUYỄN ĐỨC SƠN 14/05/1984 125051136 X. Hòa Long, TP. Bắc Ninh, T. Bắc Ninh
53 NGUYỄN TÚ SƠN 22/07/1993 142572450 P. Ngọc Châu, TP. Hải Dương, T. Hải Dương
54 NHỮ ĐÌNH SƠN 11/09/1984 142113241 X. Thái Hòa, H. Bình Giang, T. Hải Dương
55 NGUYỄN TRỌNG TÀI 01/10/1992 125514368 X. Minh Tân, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
56 NGUYỄN VĂN TÀI 18/04/1987 031087001747 X. Phù Long, H. Cát Hải, TP. Hải Phòng
57 ĐẶNG VĂN TÂM 24/10/1979 030079004263 X. Minh Đức, H. Tứ Kỳ, T. Hải Dương
58 NGUYỄN VĂN TÂM 01/10/1994 125526852 X. Hòa Long, TP. Bắc Ninh, T. Bắc Ninh
59 TRẦN THỊ THANH 01/01/1980 141817062 X. Thanh Tùng, H. Thanh Miện, T. Hải Dương
60 LÊ VĂN THẠO 12/12/1980 141987691 X. Hồng Hưng, H. Gia Lộc, T. Hải Dương
61 VŨ ĐÌNH THẠO 31/05/1982 141907385 X. Tân Việt, H. Bình Giang, T. Hải Dương
62 HÀ VĂN THUẤN 25/02/1997 082340781 X. Cai Kinh, H. Hữu Lũng, T. Lạng Sơn
63 NGUYỄN DUY THUẬN 22/06/1992 030092001628 X. Quang Trung, H. Kinh Môn, T. Hải Dương
64 VŨ VĂN THƯỞNG 20/07/1979 142224392 X. Đồng Quang, H. Gia Lộc, T. Hải Dương
65 HOÀNG XUÂN THỦY 17/01/1986 121670864 X. Trù Hựu, H. Lục Ngạn, T. Bắc Giang
66 CHU VĂN TIẾN 26/08/1992 186925172 X. Kỳ Tân, H. Tân Kỳ, T. Nghệ An
67 TRẦN VĂN TIẾN 21/05/1995 152079748 X. Vũ Lạc, TP. Thái Bình, T. Thái Bình
68 DƯƠNG VĂN TRÍ 07/02/1987 145282256 X. Lý Thường Kiệt, H. Yên Mỹ, T. Hưng Yên
69 HOÀNG TRẦN TRUNG 08/08/1984 125161362 P. Đáp Cầu, TP. Bắc Ninh, T. Bắc Ninh
70 PHẠM KHẮC TRƯỜNG 08/11/1990 142623893 X. Thanh Hải, H. Thanh Hà, T. Hải Dương
71 BÙI ĐĂNG TUẤN 10/10/1988 151692109 X. Đông Đô, H. Hưng Hà, T. Thái Bình
72 TRẦN VĂN TUẤN 27/04/1990 082145235 X. Vân Mộng, H. Văn Quan, T. Lạng Sơn
73 LÝ VĂN TÙNG 13/11/1992 122171313 X. Hương Lạc, H. Lạng Giang, T. Bắc Giang
74 NGUYỄN VĂN TUYẾN 02/12/1969 012671716 P. Giang Biên, Q. Long Biên, TP. Hà Nội
75 CHU VĂN ÚC 08/02/1990 082142061 X. Cai Kinh, H. Hữu Lũng, T. Lạng Sơn
76 TRẦN VĂN 21/09/1984 121471806 X. Bảo Đài, H. Lục Nam, T. Bắc Giang
77 TRẦN BÁ VINH 03/07/1991 125581933 X. Quảng Phú, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
78 CHU VĂN VỊNH 06/03/1988 145417285 X. Đào Dương, H. Ân Thi, T. Hưng Yên
79 BÙI VĂN XOAN 08/08/1986 100871632 P. Tân An, TX. Quảng Yên, T. Quảng Ninh
80 HOÀNG VĂN XUÂN 10/09/1969 080991618 X. Tràng Các, H. Văn Quan, T. Lạng Sơn

Từ khóa: hoc lai xe | hoc lai xe hang C | hoc lai xe Dong Do | hoc lai xe tai

Chia sẻ bài viết: Xem thêm:
 • ,

 • Video

  Hỗ trợ
  Liên hệ
  Liên hệ
  0888965959
  • 0904900368
  Yahoo1 Skype Yahoo1 Skype Yahoo1 Skype
  Trung tâm dạy nghề & sát hạch lái xe Đông Đô

  Cơ sở 1 - Bắc Ninh: Cụm CN Trí Quả, Thuận Thành, Bắc Ninh

  Cơ sở 2 - Bắc Ninh: Khu CN Lâm Bình, Lâm Thao, Lương Tài, Bắc Ninh

  Văn phòng đại diện Lạng Sơn:

  Văn phòng đại diện Thái Bình:

  Văn phòng đại diện Bắc Kạn:

  Văn phòng đại diện Quảng Ninh:

  Văn phòng đại diện Hưng Yên:

  Văn phòng đại diện Bắc Giang:

  Văn phòng đại diện Hải Dương:

  Văn phòng đại diện Hà Nội:

  Văn phòng đại diện Hải Phòng:

  Kết nối Facebook


  Bản quyền 2015: Trung tâm dạy nghề & sát hạch lái xe Đông Đô | Thiết kế website: hpsoft.vn