Hotline: 0888965959
Facebook twitter in Facebook

09/01/2018 - 7:31 AMAdmin 820 Lượt xem
DANH SÁCH HỌC VIÊN CK58 T2
  GVCN:  Khai giảng:  
      Bế giảng:  
STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND Địa chỉ thường trú
1 ĐÀO DUY ANH 11/04/1997 145906363 X. Nhân Hòa, H. Mỹ Hào, T. Hưng Yên
2 NGUYỄN TUẤN ANH 12/07/1994 101173255 X. Hải Đông, TP. Móng Cái, T. Quảng Ninh
3 ĐÀO DUY BỐP 19/02/1986 145364244 X. Nhân Hòa, H. Mỹ Hào, T. Hưng Yên
4 HOÀNG VĂN CẮM 04/10/1984 082173125 X. Hồ Sơn, H. Hữu Lũng, T. Lạng Sơn
5 TRẦN DUY CÁT 20/09/1984 095033940 X. Thanh Vận, H. Chợ Mới, T. Bắc Kạn
6 NGUYỄN VĂN CHÂM 21/08/1975 030075001305 X. Tân Trường, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
7 NGUYỄN VĂN CHIẾN 06/09/1979 142424172 X. Ngọc Liên, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
8 VI VĂN CHIẾN 21/02/1987 121612195 X. Quế Sơn, H. Sơn Động, T. Bắc Giang
9 NGUYỄN VĂN CÔNG 26/03/1965 022065000208 X. Đông Xá, H. Vân Đồn, T. Quảng Ninh
10 NGUYỄN VĂN CƯƠNG 20/05/1991 121916055 X. An Thượng, H. Yên Thế, T. Bắc Giang
11 ĐỖ VĂN CƯỜNG 25/06/1977 125665922 TT. Thứa, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
12 NGUYỄN TIẾN CƯỜNG 03/01/1990 082086104 X. Quang Lang, H. Chi Lăng, T. Lạng Sơn
13 TẠ VĂN CƯỜNG 15/04/1981 001081003706 X. Thống Nhất, H. Thường Tín, TP. Hà Nội
14 NGUYỄN VĂN ĐẠT 01/01/1991 142541961 X. Hoàng Diệu, H. Gia Lộc, T. Hải Dương
15 BÀN VĂN DẤU 28/03/1985 050555844 X. Vân Hồ, H. Vân Hồ, T. Sơn La
16 VÀNG A DI 03/06/1989 050555587 X. Tân Lập, H. Mộc Châu, T. Sơn La
17 NGUYỄN VĂN ĐIỀM 05/11/1988 030088004092 X. Thanh Hải, H. Thanh Hà, T. Hải Dương
18 HÀ VĂN DŨNG 13/02/1990 082098308 X. Khánh Khê, H. Văn Quan, T. Lạng Sơn
19 TRẦN QUANG DŨNG 05/02/1975 142360210 P. Phạm Ngũ Lão, TP. Hải Dương, T. Hải Dương
20 CHU VĂN DỤNG 18/01/1986 081028898 X. Chu Túc, H. Văn Quan, T. Lạng Sơn
21 TẠ VĂN DƯƠNG 05/07/1985 186376632 X. Quỳnh Lập, TX. Hoàng Mai, T. Nghệ An
22 BÀN VĂN ĐƯỜNG 20/06/1991 050768076 X. Vân Hồ, H. Vân Hồ, T. Sơn La
23 NGUYỄN VĂN DUY 20/03/1995 125575681 X. Song Liễu, H. Thuận Thành, T. Bắc Ninh
24 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG 29/07/1981 125074841 X. Lai Hạ, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
25 ĐẶNG VĂN GIÁP 07/05/1988 082097730 X. Khánh Khê, H. Văn Quan, T. Lạng Sơn
26 PHẠM ĐÌNH GIỎI 10/08/1987 142212378 X. Vạn Phúc, H. Ninh Giang, T. Hải Dương
27 BÙI ĐỨC HÀ 01/07/1979 142704187 X. Hưng Thái, H. Ninh Giang, T. Hải Dương
28 TRÌNH VĂN HẢI 09/08/1990 082135230 X. Đô Lương, H. Hữu Lũng, T. Lạng Sơn
29 NGUYỄN ĐỨC HÁN 09/12/1982 125144904 X. Phú Lương, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
30 NGUYỄN XUÂN HIẾN 14/01/1967 030067001475 X. Tân Phong, H. Ninh Giang, T. Hải Dương
31 PHẠM VĂN HIỂU 10/02/1983 151423777 X. Quỳnh Nguyên, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình
32 THÂN VĂN HOÀN 19/03/1977 045211171 P. Tân Phong, TP. Lai Châu, T. Lai Châu
33 HOÀNG HỮU HUẤN 19/09/1985 095122245 X. Thanh Vận, H. Chợ Mới, T. Bắc Kạn
34 NGUYỄN HOÀNG HUẤN 29/10/1996 145711935 X. Lương Tài, H. Văn Lâm, T. Hưng Yên
35 LÃ MẠNH HÙNG 09/08/1990 101114561 X. Liên Hòa, TX. Quảng Yên, T. Quảng Ninh
36 LÊ CAO HÙNG 02/09/1982 145058569 X. Quang Vinh, H. Ân Thi, T. Hưng Yên
37 VŨ VĂN HÙNG 20/10/1987 037087002915 X. Khánh Vân, H. Yên Khánh, T. Ninh Bình
38 ĐẶNG KIỀU HƯNG 27/04/1976 100384447 X. Kim Sơn, H. Đông Triều, T. Quảng Ninh
39 NGUYỄN TIẾN HƯNG 27/09/1987 125239328 X. Phú Hòa, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
40 DƯƠNG VĂN HỮU 13/12/1987 145208563 X. Ngọc Lâm, H. Mỹ Hào, T. Hưng Yên
41 TRẦN HỮU 20/01/1988 121770305 X. Phúc Hòa, H. Tân Yên, T. Bắc Giang
42 HÀ VĂN HUY 18/02/1995 038095004631 X. Thanh Tân, H. Như Thanh, T. Thanh Hóa
43 TĂNG ĐỨC HUY 26/10/1994 125565835 X. Quỳnh Phú, H. Gia Bình, T. Bắc Ninh
44 BÙI QUANG KIỀU 19/09/1982 142167390 X. Cẩm Định, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
45 NGUYỄN VĂN LINH 16/06/1987 030087005687 X. Thanh Khê, H. Thanh Hà, T. Hải Dương
46 NGUYỄN VĂN LONG 05/10/1976 121240627 X. Phúc Hòa, H. Tân Yên, T. Bắc Giang
47 THÂN VĂN LONG 09/05/1985 121659162 X. Biển Động, H. Lục Ngạn, T. Bắc Giang
48 NGUYỄN DANH LUÂN 10/01/1991 173420184 X. Thành Vinh, H. Thạch Thành, T. Thanh Hóa
49 NGUYỄN THÀNH LUÂN 20/10/1986 121494411 X. Canh Nậu, H. Yên Thế, T. Bắc Giang
50 PHẠM THÀNH LUÂN 25/07/1988 030088003743 X. Cao An, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
51 NGUYỄN HẢI NAM 17/03/1991 125380665 X. Gia Đông, H. Thuận Thành, T. Bắc Ninh
52 LẦU A PAO 05/10/1993 050931373 X. Vân Hồ, H. Vân Hồ, T. Sơn La
53 MAI VĂN PHẢI 18/11/1986 030086003814 X. Tân Hưng, TP. Hải Dương, T. Hải Dương
54 NÔNG THỊ PHIẾN 04/07/1975 095178411 X. Tân Tiến, H. Bạch Thông, T. Bắc Kạn
55 LƯƠNG TRUNG PHONG 18/07/1989 121761451 X. Nham Sơn, H. Yên Dũng, T. Bắc Giang
56 NGUYỄN VĂN QUANG 02/04/1985 142229876 X. Cẩm Sơn, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
57 MẠC VĂN SÂM 22/05/1972 121108207 X. Tân Hiệp, H. Yên Thế, T. Bắc Giang
58 NGUYỄN VĂN SÁU 03/04/1965 030065001824 X. Cao An, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
59 BÙI ĐỨC SƠN 12/03/1995 142780122 TT. Gia Lộc, H. Gia Lộc, T. Hải Dương
60 HOÀNG VĂN SƠN 27/01/1990 033090003050 X. Bình Minh, H. Khóai Châu, T. Hưng Yên
61 ONG VĂN SƠN 13/02/1985 121483329 X. Cảnh Thụy, H. Yên Dũng, T. Bắc Giang
62 PHÙNG XUÂN SƠN 29/08/1985 142220139 X. Cẩm Hưng, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
63 VŨ VĂN SỨC 27/10/1989 030089004720 X. Cẩm Vũ, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
64 LÊ ĐỨC TÀI 26/08/1986 030086005541 P. Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương, T. Hải Dương
65 HÀ VĂN TĂNG 23/03/1987 172957346 X. Điền Quang, H. Bá Thước, T. Thanh Hóa
66 LÊ XUÂN THẢN 26/03/1983 142339128 X. Hiệp Cát, H. Nam Sách, T. Hải Dương
67 HOÀNG VĂN THẮNG 20/05/1967 121106008 X. Biển Động, H. Lục Ngạn, T. Bắc Giang
68 LÒ VĂN THẮNG 16/02/1995 174890782 X. Xuân Lộc, H. Thường Xuân, T. Thanh Hóa
69 LÊ XUÂN TRỊ 20/05/1992 142481615 X. Tân Hồng, H. Bình Giang, T. Hải Dương
70 ĐỖ ĐỨC TRUNG 16/06/1989 082027174 X. Hòa Sơn, H. Hữu Lũng, T. Lạng Sơn
71 TRẦN VIỆT TRUNG 31/12/1994 030094002936 X. Vĩnh Hồng, H. Bình Giang, T. Hải Dương
72 VŨ MẠNH TRUNG 07/03/1995 142880039 X. Chi Lăng Bắc, H. Thanh Miện, T. Hải Dương
73 NGUYỄN NGỌC TUÂN 03/07/1994 145730329 X. Minh Hải, H. Văn Lâm, T. Hưng Yên
74 PHÚ THANH TUÂN 18/08/1986 125215823 X. Trừng Xá, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
75 ĐOÀN QUANG TUẤN 06/05/1985 142250248 X. Bình Xuyên, H. Bình Giang, T. Hải Dương
76 HÀ VĂN TUẤN 11/12/1989 082117043 X. Tân Văn, H. Bình Gia, T. Lạng Sơn
77 NGUYỄN VĂN TUYÊN 25/09/1982 125115771 X. An Thịnh, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
78 LƯU TUẤN VINH 19/09/1987 082187466 X. Hòa Sơn, H. Hữu Lũng, T. Lạng Sơn
79 NGUYỄN HUY VINH 05/04/1992 183966910 X. Cẩm Quan, H. Cẩm Xuyên, T. Hà Tĩnh
80 HÀ VĂN XOAN 02/02/1989 095107285 X. Mai Lạp, H. Chợ Mới, T. Bắc Kạn

 

Chia sẻ bài viết: Xem thêm:
 • ,

 • Video

  Hỗ trợ
  Liên hệ
  Liên hệ
  0888965959
  • 0904900368
  Yahoo1 Skype Yahoo1 Skype Yahoo1 Skype
  Trung tâm dạy nghề & sát hạch lái xe Đông Đô

  Cơ sở 1 - Bắc Ninh: Cụm CN Trí Quả, Thuận Thành, Bắc Ninh

  Cơ sở 2 - Bắc Ninh: Khu CN Lâm Bình, Lâm Thao, Lương Tài, Bắc Ninh

  Văn phòng đại diện Lạng Sơn:

  Văn phòng đại diện Thái Bình:

  Văn phòng đại diện Bắc Kạn:

  Văn phòng đại diện Quảng Ninh:

  Văn phòng đại diện Hưng Yên:

  Văn phòng đại diện Bắc Giang:

  Văn phòng đại diện Hải Dương:

  Văn phòng đại diện Hà Nội:

  Văn phòng đại diện Hải Phòng:

  Kết nối Facebook


  Bản quyền 2015: Trung tâm dạy nghề & sát hạch lái xe Đông Đô | Thiết kế website: hpsoft.vn