Hotline: 0888965959
Facebook twitter in Facebook

18/12/2017 - 8:15 AMAdmin 583 Lượt xem
DANH SÁCH HỌC VIÊN CK57 T2
  GVCN:  Khai giảng: 04/12/2017
      Bế giảng: 29/04/2018
STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND Địa chỉ thường trú
1 VŨ VĂN AN 15/08/1991 142673948 X. Cẩm Định, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
2 LÊ DUY TÚ ANH 22/08/1993 145539674 X. Dị Sử, H. Mỹ Hào, T. Hưng Yên
3 TRẦN TIẾN ANH 17/12/1993 142577399 P. Quang Trung, TP. Hải Dương, T. Hải Dương
4 TRẦN VĂN BẮC 07/02/1990 168251986 X. Bạch Thượng, H. Duy Tiên, T. Hà Nam
5 ĐẶNG QUANG BẢO 01/12/1981 019081000202 TT. Bần Yên Nhân, H. Mỹ Hào, T. Hưng Yên
6 LẦU A CHÌA 01/05/1990 050805563 X. Đông Sang, H. Mộc Châu, T. Sơn La
7 TRẦN VĂN CHIẾN 29/10/1990 145384498 X. Đại Đồng, H. Văn Lâm, T. Hưng Yên
8 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 29/11/1977 121300496 X. Đông Phú, H. Lục Nam, T. Bắc Giang
9 NGUYỄN VĂN DINH 10/05/1985 142271014 X. Phạm Kha, H. Thanh Miện, T. Hải Dương
10 ĐÀM VĂN ĐỘ 20/03/1985 082011045 X. Chu Túc, H. Văn Quan, T. Lạng Sơn
11 NGUYỄN CÔNG ĐÔNG 04/12/1993 142637691 X. Tân Kỳ, H. Tứ Kỳ, T. Hải Dương
12 MÙA A DỨ 10/10/1989 050931346 X. Vân Hồ, H. Vân Hồ, T. Sơn La
13 ĐÀO VĂN DŨNG 31/08/1985 121584551 X. Cẩm Đàn, H. Sơn Động, T. Bắc Giang
14 LÊ VĂN DŨNG 20/03/1978 141862052 X. Thạch Lỗi, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
15 PHẠM VĂN ĐƯỢC 08/08/1985 143012291 X. Lê Lợi, H. Gia Lộc, T. Hải Dương
16 HOÀNG VĂN DƯƠNG 02/10/1986 082031516 X. Tân Văn, H. Bình Gia, T. Lạng Sơn
17 NGUYỄN TÙNG DƯƠNG 06/11/1996 071009112 P. Minh Xuân, TP. Tuyên Quang, T. Tuyên Quang
18 HỨA VĂN GIANG 10/04/1993 082248313 X. Tân Mỹ, H. Văn Lãng, T. Lạng Sơn
19 PHẠM VĂN HÀO 16/09/1984 030084007295 X. Vĩnh Hồng, H. Bình Giang, T. Hải Dương
20 HOÀNG KHẮC HIỆP 01/02/1972 121394238 X. Đông Phú, H. Lục Nam, T. Bắc Giang
21 LÊ ĐÌNH HOA 13/08/1989 145347365 X. Tân Dân, H. Khóai Châu, T. Hưng Yên
22 PHẠM CAO HOÀNG 12/10/1987 145214518 X. Ngọc Thanh, H. Kim Động, T. Hưng Yên
23 ĐẶNG MẠNH HÙNG 25/05/1984 033084002864 X. Minh Đức, H. Mỹ Hào, T. Hưng Yên
24 HỨA TUẤN HƯNG 05/07/1996 073467612 X. Đồng Yên, H. Bắc Quang, T. Hà Giang
25 ĐOÀN NGỌC KHOA 04/02/1989 001089007067 X. Mỹ Hưng, H. Thanh Oai, TP. Hà Nội
26 NGUYỄN VĂN KHÔI 11/09/1977 125464114 X. Nghĩa Đạo, H. Thuận Thành, T. Bắc Ninh
27 ĐÀO XUÂN KHỞI 21/12/1995 031926695 X. Văn Phong, H. Cát Hải, TP. Hải Phòng
28 NGUYỄN VĂN KHỐP 07/01/1973 030073002767 X. Liên Hồng, H. Gia Lộc, T. Hải Dương
29 NGUYỄN VĂN KIỂM 12/11/1990 101026323 X. Việt Dân, H. Đông Triều, T. Quảng Ninh
30 VŨ ĐÌNH KIỂM 26/05/1988 033088001420 X. Nhân Hòa, H. Mỹ Hào, T. Hưng Yên
31 LẦU A KÝ 04/06/1990 050892670 X. Vân Hồ, H. Vân Hồ, T. Sơn La
32 MÙA A KÝ 03/12/1979 050555077 X. Vân Hồ, H. Vân Hồ, T. Sơn La
33 NGUYỄN CAO KỲ 18/08/1988 183556058 X. Cẩm Duệ, H. Cẩm Xuyên, T. Hà Tĩnh
34 CHU TUẤN LẠNH 01/08/1996 145706910 X. Nhân Hòa, H. Mỹ Hào, T. Hưng Yên
35 CAO QUANG LỘC 11/06/1987 142425109 X. Kim Giang, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
36 NGUYỄN VĂN LONG 20/10/1992 125561333 X. Liên Bão, H. Tiên Du, T. Bắc Ninh
37 GIÀNG A LỚP 03/11/1993 050768487 X. Vân Hồ, H. Vân Hồ, T. Sơn La
38 NGUYỄN VĂN LUÂN 23/08/1987 142229470 X. Tân Trường, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
39 BÙI CÔNG LUẬN 28/01/1983 125115920 X. An Thịnh, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
40 SỒNG A MÀNG 16/10/1976 050461697 X. Vân Hồ, H. Vân Hồ, T. Sơn La
41 NGUYỄN VĂN MẠNH 05/06/1981 121353992 X. Cẩm Lý, H. Lục Nam, T. Bắc Giang
42 NGUYỄN TRƯỜNG MINH 19/02/1989 082198985 X. Hợp Thành, H. Cao Lộc, T. Lạng Sơn
43 NGUYỄN VĂN MY 26/03/1977 162293141 X. Xuân Thượng, H. Xuân Trường, T. Nam Định
44 NGUYỄN PHÚC NAM 18/10/1996 122171822 X. Nham Sơn, H. Yên Dũng, T. Bắc Giang
45 PHẠM QUANG NAM 10/03/1975 030075002452 X. Hoàng Hanh, H. Ninh Giang, T. Hải Dương
46 VÀNG A NHÀ 19/02/1993 050891029 X. Đông Sang, H. Mộc Châu, T. Sơn La
47 BÙI THỊ OANH 20/05/1987 142305586 X. Hồng Lạc, H. Thanh Hà, T. Hải Dương
48 MÙA A PÁO 25/10/1992 050768295 X. Vân Hồ, H. Vân Hồ, T. Sơn La
49 SỒNG A PÁO 08/08/1993 051023638 X. Vân Hồ, H. Vân Hồ, T. Sơn La
50 SỒNG A PHA 20/11/1984 050726369 X. Vân Hồ, H. Vân Hồ, T. Sơn La
51 LỤC VĂN PHÚC 17/08/1983 070739207 X. Bình Yên, H. Sơn Dương, T. Tuyên Quang
52 ĐINH QUỐC PHƯƠNG 05/04/1990 145364576 X. Cẩm Xá, H. Mỹ Hào, T. Hưng Yên
53 LÒ VĂN QUÁN 01/11/1986 050617663 X. Chiềng Khoa, H. Vân Hồ, T. Sơn La
54 CHU TUẤN QUANG 07/11/1980 145633373 X. Nhân Hòa, H. Mỹ Hào, T. Hưng Yên
55 NGUYỄN ĐÌNH QUYỀN 05/06/1993 145489782 X. Nhân Hòa, H. Mỹ Hào, T. Hưng Yên
56 VÀNG A SA 09/09/1988 050621695 X. Vân Hồ, H. Vân Hồ, T. Sơn La
57 VÀNG A SĨ 11/11/1996 051067230 X. Vân Hồ, H. Vân Hồ, T. Sơn La
58 NGUYỄN VĂN THÁI 12/08/1985 142426978 X. Cẩm Phúc, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
59 NGUYỄN QUYẾT THẮNG 20/11/1990 145353537 X. Hải Triều, H. Tiên Lữ, T. Hưng Yên
60 PHẠM TRUNG THÀNH 02/09/1992 142604890 X. Quang Hưng, H. Ninh Giang, T. Hải Dương
61 HOÀNG VĂN THAO 21/10/1989 121739498 X. Cẩm Đàn, H. Sơn Động, T. Bắc Giang
62 VI VĂN THU 28/01/1985 121674194 X. Quý Sơn, H. Lục Ngạn, T. Bắc Giang
63 CHU VĂN THỤ 01/12/1988 082097575 X. Chu Túc, H. Văn Quan, T. Lạng Sơn
64 LƯƠNG VĂN THUẬT 27/03/1983 081007196 X. Vân Mộng, H. Văn Quan, T. Lạng Sơn
65 ĐẶNG VĂN TIẾN 15/05/1987 145208219 X. Cẩm Xá, H. Mỹ Hào, T. Hưng Yên
66 PHẠM XUÂN TIẾP 03/08/1990 142488262 X. Vĩnh Hồng, H. Bình Giang, T. Hải Dương
67 HỨA NGỌC TOẠI 30/03/1993 082248312 X. Tân Mỹ, H. Văn Lãng, T. Lạng Sơn
68 HỨA VĂN TOẢN 04/02/1995 082262700 X. Tân Mỹ, H. Văn Lãng, T. Lạng Sơn
69 NGUYỄN HUY TOẢN 29/05/1991 142537706 X. An Bình, H. Nam Sách, T. Hải Dương
70 NGUYỄN HỮU TRINH 13/12/1988 132022406 X. Sơn Dương, H. Lâm Thao, T. Phú Thọ
71 LA VĂN TRỌNG 13/07/1984 121655597 X. Quý Sơn, H. Lục Ngạn, T. Bắc Giang
72 NGUYỄN VĂN TRỌNG 30/05/1990 142353339 X. Cẩm Hưng, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
73 TÔ VĂN TRUNG 02/02/1992 101180357 X. Đại Bình, H. Đầm Hà, T. Quảng Ninh
74 HÀNG A TRƯỜNG 19/09/1995 113579101 X. Pà Cò, H. Mai Châu, T. Hòa Bình
75 NGUYỄN VĂN TUẤN 17/10/1983 125036566 X. Bình Định, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
76 LÃ VĂN TUYÊN 20/09/1986 142480065 X. Hồng Khê, H. Bình Giang, T. Hải Dương
77 PHẠM VĂN TUYỀN 12/11/1987 125615922 X. Cao Đức, H. Gia Bình, T. Bắc Ninh
78 NGUYỄN QUỐC VẬN 10/04/1975 142221333 X. Tân Quang, H. Ninh Giang, T. Hải Dương
79 TRƯƠNG ĐỨC VĨNH 27/05/1992 164430404 X. Khánh Hồng, H. Yên Khánh, T. Ninh Bình
80 LƯƠNG HỮU VƯƠNG 30/10/1986 082030885 X. Tân Văn, H. Bình Gia, T. Lạng Sơn

Chia sẻ bài viết: 
Video

Hỗ trợ
Liên hệ
Liên hệ
0888965959
  • 0904900368
Yahoo1 Skype Yahoo1 Skype Yahoo1 Skype
Trung tâm dạy nghề & sát hạch lái xe Đông Đô

Cơ sở 1 - Bắc Ninh: Cụm CN Trí Quả, Thuận Thành, Bắc Ninh

Cơ sở 2 - Bắc Ninh: Khu CN Lâm Bình, Lâm Thao, Lương Tài, Bắc Ninh

Văn phòng đại diện Lạng Sơn:

Văn phòng đại diện Thái Bình:

Văn phòng đại diện Bắc Kạn:

Văn phòng đại diện Quảng Ninh:

Văn phòng đại diện Hưng Yên:

Văn phòng đại diện Bắc Giang:

Văn phòng đại diện Hải Dương:

Văn phòng đại diện Hà Nội:

Văn phòng đại diện Hải Phòng:

Kết nối Facebook


Bản quyền 2015: Trung tâm dạy nghề & sát hạch lái xe Đông Đô | Thiết kế website: hpsoft.vn