Hotline: 0888965959
Facebook twitter in Facebook

02/04/2018 - 7:25 PMAdmin 722 Lượt xem
DANH SÁCH HỌC VIÊN HỌC LÁI XE HẠNG B2 K68
  GVCN: Nguyễn Huy Trường Khai giảng: 01/03/2018
      Bế giảng: 02/06/2018
STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND Địa chỉ thường trú
1 NGUYỄN NGỌC ANH 20/03/1975 141793173 X. Cẩm Định, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
2 NGUYỄN CÔNG BẰNG 12/10/1983 145006282 X. Phan Đình Phùng, H. Mỹ Hào, T. Hưng Yên
3 ĐỖ QUỐC CHIẾN 17/10/1990 151807987 X. Quỳnh Sơn, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình
4 LINH VĂN CHIẾN 03/09/1959 080631466 X. Bình Phúc, H. Văn Quan, T. Lạng Sơn
5 VŨ HUY CHIẾN 27/03/1966 030066001185 P. Thịnh Quang, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
6 ĐINH VĂN CHÍNH 25/09/1999 051047880 X. Phiêng Ban, H. Bắc Yên, T. Sơn La
7 NGUYỄN THÀNH CÔNG 02/06/1993 125455167 X. Trí Quả, H. Thuận Thành, T. Bắc Ninh
8 TRẦN THỊ CÚC 10/01/1988 125284247 X. Nhân Thắng, H. Gia Bình, T. Bắc Ninh
9 NGUYỄN ĐỨC CUNG 28/06/1984 121483425 X. Yên Lư, H. Yên Dũng, T. Bắc Giang
10 NGUYỄN KHẮC CƯỜNG 01/07/1996 142803854 X. Kim Giang, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
11 PHẠM VĂN CƯỜNG 27/06/1975 125486699 X. Bình Định, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
12 HỒ ĐÌNH CỬU 02/08/1969 141539390 X. Quang Minh, H. Gia Lộc, T. Hải Dương
13 NGUYỄN VĂN ĐẠI 03/01/1986 033086001828 X. Phan Đình Phùng, H. Mỹ Hào, T. Hưng Yên
14 PHẠM VĂN ĐẠI 01/05/1982 125082442 X. Quảng Phú, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
15 NGUYỄN VĂN DÂN 16/08/1968 125239771 X. Tân Lãng, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
16 ĐÀO TRỌNG ĐẠT 25/02/1991 034091004312 P. Trần Lãm, TP. Thái Bình, T. Thái Bình
17 NGUYỄN VĂN ĐĨNH 13/04/1959 125096087 X. Trung Kênh, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
18 VŨ TRỌNG ĐỊNH 29/11/1979 141860392 X. Tân Hồng, H. Bình Giang, T. Hải Dương
19 TRẦN DUY ĐÔNG 01/08/1985 125100642 X. Thanh Khương, H. Thuận Thành, T. Bắc Ninh
20 NGUYỄN XUÂN DUẨN 07/01/1983 142220343 X. Cẩm Hoàng, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
21 NGUYỄN ĐÌNH DŨNG 23/08/1978 171698347 X. Hà Long, H. Hà Trung, T. Thanh Hóa
22 NGUYỄN TRUNG DŨNG 04/08/1974 141638909 X. Nhật Tân, H. Gia Lộc, T. Hải Dương
23 NGUYỄN VĂN DŨNG 25/02/1999 142931666 X. Quang Minh, H. Gia Lộc, T. Hải Dương
24 VŨ TRỌNG DŨNG 01/07/1983 038083002775 X. Quảng Châu, H. Quảng Xương, T. Thanh Hóa
25 HOÀNG VĂN DƯƠNG 19/07/1988 121773731 X. Hương Vĩ, H. Yên Thế, T. Bắc Giang
26 NGUYỄN TỬ DƯƠNG 18/03/1982 037082002884 TT. Trới, H. Hoành Bồ, T. Quảng Ninh
27 LƯU THỊ HÀ 05/07/1980 141954600 X. Tứ Cường, H. Thanh Miện, T. Hải Dương
28 NGUYỄN THỊ HÀ 15/08/1990 142447315 X. Phạm Kha, H. Thanh Miện, T. Hải Dương
29 NGUYỄN VĂN HẢI 27/11/1983 024083000623 X. Quang Phục, H. Tứ Kỳ, T. Hải Dương
30 TRẦN MINH HẢI 31/01/1979 151208257 X. Nam Hưng, H. Tiền Hải, T. Thái Bình
31 ĐOÀN PHÚ HÃN 15/04/1974 125017753 P. Thị Cầu, TP. Bắc Ninh, T. Bắc Ninh
32 TRẦN THỊ HẰNG 20/03/1993 125466697 X. Bình Dương, H. Gia Bình, T. Bắc Ninh
33 BÙI THỊ THANH HIỀN 25/08/1990 125331129 X. Đại Lai, H. Gia Bình, T. Bắc Ninh
34 NGUYỄN ĐỨC HIỂN 28/03/1986 125274812 TT. Thứa, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
35 NGUYỄN THỊ HIẾU 29/11/1983 033183005119 X. Long Hưng, H. Văn Giang, T. Hưng Yên
36 PHẠM VĂN HIẾU 11/06/1990 142504183 X. Thanh Xuân, H. Thanh Hà, T. Hải Dương
37 NGUYỄN THỊ HOA 10/07/1990 142504709 TT. Thanh Hà, H. Thanh Hà, T. Hải Dương
38 TRẦN CÔNG HOÀN 20/10/1987 145237327 X. Lương Tài, H. Văn Lâm, T. Hưng Yên
39 NGUYỄN VĂN HÙNG 26/10/1987 125170817 X. Đại Lai, H. Gia Bình, T. Bắc Ninh
40 TRẦN VĂN HÙNG 21/02/1986 142324558 X. Cẩm Hưng, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
41 NGUYỄN VĂN HƯỞNG 08/09/1983 125932676 P. Kinh Bắc, TP. Bắc Ninh, T. Bắc Ninh
42 TRẦN HUY 01/05/1995 191815423 P.Hương Hồ, TX. Hương Trà, T. Thừa Thiên Huế
43 NGUYỄN THỊ KHUYÊN 28/08/1976 125155381 X. Tân Lãng, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
44 NGUYỄN TIẾN KIÊN 10/11/1982 030082005023 X. Tây Kỳ, H. Tứ Kỳ, T. Hải Dương
45 NGUYỄN NGỌC LÃM 10/02/1992 142677800 X. Ngọc Liên, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
46 PHẠM VĂN LÃM 17/05/1991 033091002236 X. Phù ủng, H. Ân Thi, T. Hưng Yên
47 LÊ THỊ LÀNH 02/06/1979 145847646 X. Cẩm Xá, H. Mỹ Hào, T. Hưng Yên
48 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 24/04/1993 142745182 P. Phạm Ngũ Lão, TP. Hải Dương, T. Hải Dương
49 VŨ VĂN LƯƠNG 29/01/1994 030094001598 X. Lương Điền, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
50 CAO KHẮC LƯỢNG 08/10/1983 145127264 TT. Bần Yên Nhân, H. Mỹ Hào, T. Hưng Yên
51 PHẠM MINH LÝ 14/08/1983 141993514 X. Hưng Đạo, H. Tứ Kỳ, T. Hải Dương
52 HỒ ĐÌNH MẠNH 04/01/1997 142783894 X. Quang Minh, H. Gia Lộc, T. Hải Dương
53 PHẠM VĂN NAM 13/09/1990 142488829 X. Thúc Kháng, H. Bình Giang, T. Hải Dương
54 NGUYỄN KHẮC NGHĨA 12/01/1980 125005131 X. Song Giang, H. Gia Bình, T. Bắc Ninh
55 TRẦN THỊ THÚY NHÀI 05/05/1981 151343693 TT. Quỳnh Côi, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình
56 VŨ THỊ NHẬT 13/06/1984 033184004185 X. Tráng Liệt, H. Bình Giang, T. Hải Dương
57 BÙI ĐẮC PHƯƠNG 08/05/1963 140247108 P. Quang Trung, TP. Hải Dương, T. Hải Dương
58 LÊ THỊ THÚY PHƯỢNG 11/02/1983 145281273 X. Minh Hải, H. Văn Lâm, T. Hưng Yên
59 ĐẶNG VĂN QUÂN 12/06/1993 142548678 X. Hồng Hưng, H. Gia Lộc, T. Hải Dương
60 VÀNG SEO QUANG 11/04/1998 063467213 X. Bản Cầm, H. Bảo Thắng, T. Lào Cai
61 NGUYỄN ĐĂNG QUÝ 18/11/1990 125403829 X. Quảng Phú, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
62 BÙI THỊ TRÚC QUỲNH 23/10/1993 142573966 P. Nguyễn Trãi, TP. Hải Dương, T. Hải Dương
63 HOÀNG THỊ QUỲNH 21/03/1984 125085345 X. Xuân Lai, H. Gia Bình, T. Bắc Ninh
64 PHẠM NHƯ QUỲNH 12/09/1977 151232107 X. Nam Bình, H. Kiến Xương, T. Thái Bình
65 CAO VĂN SƠN 22/01/1989 125392116 X. Tân Lãng, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
66 NGUYỄN VĂN TÁ 14/04/1977 145562063 X. Cẩm Xá, H. Mỹ Hào, T. Hưng Yên
67 LÊ TRỌNG TẤN 12/06/1987 131513226 X. Vĩnh Lại, H. Lâm Thao, T. Phú Thọ
68 LÊ ĐẮC THÁI 20/02/1984 034084003821 P. Tân Bình, TP. Hải Dương, T. Hải Dương
69 LƯU ĐỨC THẮNG 03/09/1989 145337715 X. Liêu Xá, H. Yên Mỹ, T. Hưng Yên
70 NGUYỄN ĐỨC THẮNG 05/08/1998 145814696 X. Phan Đình Phùng, H. Mỹ Hào, T. Hưng Yên
71 NGUYỄN TOÀN THẮNG 12/10/1994 142664579 X. Hoàng Diệu, H. Gia Lộc, T. Hải Dương
72 ĐINH VĂN THANH 08/08/1984 142950578 P. Quang Trung, TP. Hải Dương, T. Hải Dương
73 NGUYỄN VĂN THÀNH 10/10/1992 142545763 X. Đồng Quang, H. Gia Lộc, T. Hải Dương
74 PHẠM XUÂN THỂ 01/01/1993 142549787 X. Đoàn Thượng, H. Gia Lộc, T. Hải Dương
75 VŨ HUY THIỆN 02/02/1984 125149869 P. Võ Cường, TP. Bắc Ninh, T. Bắc Ninh
76 LÊ THỊ THOA 01/03/1985 145255651 X. Phù ủng, H. Ân Thi, T. Hưng Yên
77 LÊ THỊ THƠI 02/09/1981 125077952 P. Đại Phúc, TP. Bắc Ninh, T. Bắc Ninh
78 PHẠM THỊ THƯƠNG 19/05/1989 125795759 X. Trừng Xá, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
79 VŨ THỊ THÚY 29/12/1980 033180000228 X. Phan Đình Phùng, H. Mỹ Hào, T. Hưng Yên
80 VŨ THỊ THỦY 02/06/1983 125077245 X. Phú Hòa, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
81 VŨ THỊ THỦY 31/07/1989 142496864 P. Tân Bình, TP. Hải Dương, T. Hải Dương
82 BÙI QUYẾT TIẾN 25/06/1965 142364279 P. Thanh Bình, TP. Hải Dương, T. Hải Dương
83 NGUYỄN MẠNH TIẾN 01/01/1979 125031908 TT. Thứa, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
84 NGUYỄN VĂN TÌNH 07/09/1991 142487099 X. Nhân Quyền, H. Bình Giang, T. Hải Dương
85 NGUYỄN VĂN TRỊNH 20/11/1995 125633473 X. Tân Lãng, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
86 TRẦN TRUNG 29/10/1980 141890137 X. Ninh Thành, H. Ninh Giang, T. Hải Dương
87 VŨ TÀI TRƯỜNG 28/04/1984 125112729 TT. Thứa, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
88 LƯƠNG ANH TÚ 03/12/1995 031095002871 P. Đằng Hải, Q. Hải An, TP. Hải Phòng
89 ĐỖ VĂN TUÂN 10/02/1968 030068003077 X. Phạm Trấn, H. Gia Lộc, T. Hải Dương
90 NGUYỄN VĂN TUÂN 17/09/1983 033083000571 X. Dương Quang, H. Mỹ Hào, T. Hưng Yên
91 NGUYỄN MẠNH TUẤN 25/05/1990 030090000765 X. Phượng Kỳ, H. Tứ Kỳ, T. Hải Dương
92 NGUYỄN VĂN TUẤN 24/11/1987 125270895 P. Võ Cường, TP. Bắc Ninh, T. Bắc Ninh
93 VƯƠNG THANH TÙNG 23/02/1985 125109708 X. Gia Đông, H. Thuận Thành, T. Bắc Ninh
94 PHẠM VĂN TƯỞNG 06/06/1958 030058002664 P. Việt Hòa, TP. Hải Dương, T. Hải Dương
95 BÙI XUÂN TUYÊN 16/11/1998 125862800 X. Minh Tân, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
96 THÁI THỊ TUYỂN 18/02/1988 040188000883 X. Tứ Cường, H. Thanh Miện, T. Hải Dương
97 HÀ THỊ TUYẾT 19/01/1983 142775123 X. Tân Việt, H. Bình Giang, T. Hải Dương
98 VŨ THỊ TUYẾT 01/01/1988 125332836 X. Quảng Phú, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
99 NGUYỄN THỊ LỆ ƯỚC 01/02/1990 125427930 X. Đào Viên, H. Quế Võ, T. Bắc Ninh
100 NGUYỄN MINH VƯƠNG 27/07/1991 142671732 X. Ngọc Liên, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương

 

Chia sẻ bài viết: 
Video

Hỗ trợ
Liên hệ
Liên hệ
0888965959
  • 0904900368
Yahoo1 Skype Yahoo1 Skype Yahoo1 Skype
Trung tâm dạy nghề & sát hạch lái xe Đông Đô

Cơ sở 1 - Bắc Ninh: Cụm CN Trí Quả, Thuận Thành, Bắc Ninh

Cơ sở 2 - Bắc Ninh: Khu CN Lâm Bình, Lâm Thao, Lương Tài, Bắc Ninh

Văn phòng đại diện Hà Nội:

Kết nối Facebook


Bản quyền 2015: Trung tâm dạy nghề & sát hạch lái xe Đông Đô | Thiết kế website: hpsoft.vn