Hotline: 0888965959
Facebook twitter in Facebook

02/04/2018 - 7:23 PMAdmin 503 Lượt xem
DANH SÁCH HỌC VIÊN HỌC LÁI XE HẠNG B2 K67
  GVCN: Phan Trung Tín Khai giảng: 21/02/2018
      Bế giảng: 30/05/2018
STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND Địa chỉ thường trú
1 VŨ DUY ÁNH 10/01/1961 141122553 X. Vĩnh Tuy, H. Bình Giang, T. Hải Dương
2 MAI NGỌC BÍCH 20/07/1996 122212212 X. Tân Sỏi, H. Yên Thế, T. Bắc Giang
3 PHẠM XUÂN BIÊN 27/10/1984 142097171 X. Tráng Liệt, H. Bình Giang, T. Hải Dương
4 LÃ QUÝ BÔN 01/05/1979 151309212 X. Thụy Dương, H. Thái Thụy, T. Thái Bình
5 TRẦN XUÂN CẦU 12/08/1984 125047811 X. Song Liễu, H. Thuận Thành, T. Bắc Ninh
6 TRỊNH VĂN CHUẨN 01/11/1975 125205570 X. Quảng Phú, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
7 NGUYỄN VĂN CÔNG 05/09/1985 125102882 X. Xuân Lai, H. Gia Bình, T. Bắc Ninh
8 VŨ ĐÌNH CƯỜNG 01/11/1990 142564904 X. Cẩm Vũ, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
9 VŨ KIM CƯỜNG 27/10/1983 145161305 X. Ngọc Lâm, H. Mỹ Hào, T. Hưng Yên
10 NGUYỄN VĂN ĐẠT 04/01/1976 151237152 X. Thụy Lương, H. Thái Thụy, T. Thái Bình
11 NGÔ VĂN ĐỊNH 18/08/1982 125065212 X. Lâm Thao, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
12 VŨ QUANG ĐỊNH 23/07/1982 033082000508 X. Nhân Hòa, H. Mỹ Hào, T. Hưng Yên
13 VŨ QUYẾT ĐOÁN 27/07/1984 030084006532 X. Văn Hội, H. Ninh Giang, T. Hải Dương
14 PHẠM ĐỨC ĐOÀN 17/03/1990 031090006874 P. Tràng Cát, Q. Hải An, TP. Hải Phòng
15 KHÚC CHÍ DOANH 14/04/1978 145635046 X. Lương Tài, H. Văn Lâm, T. Hưng Yên
16 NGUYỄN VĂN ĐỦ 12/11/1981 125011125 TT. Hồ, H. Thuận Thành, T. Bắc Ninh
17 ĐÀO THỊ DUNG 02/03/1989 142564542 X. Cẩm Vũ, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
18 BÙI VĂN DŨNG 03/02/1989 151682592 X. Vũ Bình, H. Kiến Xương, T. Thái Bình
19 HÀ TUẤN DŨNG 23/11/1997 142823141 X. Ninh Thành, H. Ninh Giang, T. Hải Dương
20 PHAN TRUNG DŨNG 06/01/1980 045121118 TT. Mường Tè, H. Mường Tè, T. Lai Châu
21 PHAN VĂN ĐƯƠNG 26/04/1984 125067263 X. Phú Hòa, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
22 TĂNG ĐỨC ĐƯƠNG 03/04/1983 125075091 TT. Thứa, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
23 NGUYỄN SỸ HÀ 18/03/1998 125820565 X. Đại Lai, H. Gia Bình, T. Bắc Ninh
24 TRẦN THANH HẢI 07/09/1980 034180003721 X. Thụy Trình, H. Thái Thụy, T. Thái Bình
25 NGUYỄN VĂN HÂN 20/10/1972 151073268 X. Thái Phương, H. Hưng Hà, T. Thái Bình
26 HOÀNG THU HẰNG 07/07/1999 122276358 X. Cảnh Thụy, H. Yên Dũng, T. Bắc Giang
27 NGUYỄN THỊ HẰNG 06/10/1997 125895097 X. Lãng Ngâm, H. Gia Bình, T. Bắc Ninh
28 NGÔ THỊ HẠNH 22/12/1983 121426726 X. Đào Mỹ, H. Lạng Giang, T. Bắc Giang
29 NGUYỄN VĂN HẢO 01/01/1968 141434903 X. Nhân Quyền, H. Bình Giang, T. Hải Dương
30 LÊ DUY HẬU 19/06/1991 033091001900 X. Phù ủng, H. Ân Thi, T. Hưng Yên
31 NGUYỄN THỊ HIỀN 14/06/1972 125100498 X. Tân Lãng, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
32 NGUYỄN THỊ KIM HOA 26/07/1976 142950253 P. Ngọc Châu, TP. Hải Dương, T. Hải Dương
33 HỒ VIỆT HÒA 25/12/1973 141862946 TT. Kẻ Sặt, H. Bình Giang, T. Hải Dương
34 TRẦN THỊ THU HÒA 05/10/1985 001185007884 P. Cổ Nhuế 2, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
35 PHẠM THỊ HOÀI 01/07/1995 122101001 TT. Cầu Gồ, H. Yên Thế, T. Bắc Giang
36 DOÃN VIỆT HOÀNG 17/02/1985 125329821 X. Phật Tích, H. Tiên Du, T. Bắc Ninh
37 VŨ VĂN HOÀNG 29/06/1994 030094003124 X. Hoàng Hanh, H. Ninh Giang, T. Hải Dương
38 LÊ THẾ HƯNG 05/12/1988 030088001545 TT. Gia Lộc, H. Gia Lộc, T. Hải Dương
39 NGUYỄN HỮU HƯNG 10/10/1984 034084004848 X. Quỳnh Hải, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình
40 NGUYỄN MẠNH HƯNG 02/12/1980 151482952 X. Thụy Dân, H. Thái Thụy, T. Thái Bình
41 TRẦN VĂN HƯNG 23/05/1988 125341025 X. Trung Kênh, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
42 TRẦN THỊ HƯỜNG 30/05/1990 121872264 X. Nghĩa Hòa, H. Lạng Giang, T. Bắc Giang
43 LÊ VĂN HƯỞNG 30/07/1987 082073483 X. Bình Phúc, H. Văn Quan, T. Lạng Sơn
44 NGUYỄN VĂN HƯỞNG 01/04/1981 125019234 X. Trung Chính, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
45 NGÔ XUÂN KHÁI 11/10/1972 125294053 X. Bình Định, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
46 NGUYỄN VĂN KHÁNH 01/06/1983 121433164 X. Hương Vĩ, H. Yên Thế, T. Bắc Giang
47 LƯƠNG VĂN KỶ 03/11/1971 125494145 X. Trung Chính, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
48 LÊ THỊ CHINH LAM 01/07/1976 151138498 TT. Diêm Điền, H. Thái Thụy, T. Thái Bình
49 NGUYỄN VĂN LÂM 17/01/1999 142922074 X. Cẩm Văn, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
50 PHẠM KHẮC LỆ 20/09/1996 142783032 X. Lê Lợi, H. Gia Lộc, T. Hải Dương
51 HOÀNG ĐĂNG LỢI 21/04/1988 030088003988 X. Thái Tân, H. Nam Sách, T. Hải Dương
52 VŨ VIẾT LONG 09/01/1990 151726545 X. Thụy Dũng, H. Thái Thụy, T. Thái Bình
53 PHẠM VĂN LƯƠNG 17/02/1970 150993605 X. Thái Phương, H. Hưng Hà, T. Thái Bình
54 HÀ THỊ LƯỢNG 16/02/1991 142436635 X. Vĩnh Hòa, H. Ninh Giang, T. Hải Dương
55 VŨ THỊ MAI 26/11/1989 034189002429 X. Quỳnh Hồng, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình
56 HOÀNG VĂN MÀI 01/01/1971 125065225 X. Lâm Thao, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
57 QUẢN VĂN MẠNH 06/01/2000 030200003409 P. Bình Hàn, TP. Hải Dương, T. Hải Dương
58 BÙI THỊ MINH 06/07/1990 034190000264 TT. Diêm Điền, H. Thái Thụy, T. Thái Bình
59 NGUYỄN THỊ MƯỜI 05/10/1971 141519554 X. Văn Giang, H. Ninh Giang, T. Hải Dương
60 LA THANH NGỌC 25/05/1994 082258895 X. Tân Văn, H. Bình Gia, T. Lạng Sơn
61 LÊ THỊ NGUYỆT 22/09/1981 121320897 X. Phúc Hòa, H. Tân Yên, T. Bắc Giang
62 NGUYỄN ĐỆ NHẤT 10/10/1991 151844985 X. Quỳnh Hưng, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình
63 LẠI THỊ TUYẾT NHUNG 06/11/1981 121383710 TT. Cao Thượng, H. Tân Yên, T. Bắc Giang
64 PHẠM THỊ HỒNG NHUNG 19/12/1981 031086485 P. Đông Khê, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng
65 NGUYỄN VĂN PHONG 23/09/1985 125145588 X. Trung Chính, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
66 NGUYỄN CÔNG QUÂN 14/08/1987 125191621 X. Mão Điền, H. Thuận Thành, T. Bắc Ninh
67 NGUYỄN NGỌC QUẾ 09/12/1988 142321472 X. Cẩm Hoàng, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
68 VŨ CÔNG SINH 23/09/1979 142182235 X. Nhân Quyền, H. Bình Giang, T. Hải Dương
69 PHẠM TIẾN SƠN 11/11/1975 121508340 X. Đồng Kỳ, H. Yên Thế, T. Bắc Giang
70 VŨ NGỌC TAM 05/12/1971 122276731 X. Nghĩa Hồ, H. Lục Ngạn, T. Bắc Giang
71 PHẠM THỊ TẤM 02/11/1984 125158309 X. An Bình, H. Thuận Thành, T. Bắc Ninh
72 NGUYỄN THỊ THẮM 01/04/1983 151431871 P. Kỳ Bá, TP. Thái Bình, T. Thái Bình
73 PHÍ ĐÌNH THĂNG 14/08/1981 034081001817 X. Đông Hòa, TP. Thái Bình, T. Thái Bình
74 KHÚC NGỌC THANH 20/09/1971 145646188 X. Cẩm Xá, H. Mỹ Hào, T. Hưng Yên
75 VŨ THỊ KIM THANH 25/02/1985 111992927 X. Vân Côn, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
76 PHÍ THỊ MINH THÀNH 22/01/1974 034174001068 TT. Diêm Điền, H. Thái Thụy, T. Thái Bình
77 TRẦN VĂN THÔNG 30/06/1982 125074869 TT. Thứa, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
78 NGUYỄN TRỌNG THUYÊN 04/05/1972 030072001664 X. Trường Thành, H. Thanh Hà, T. Hải Dương
79 NGUYỄN VĂN TIẾN 13/09/1992 125534043 X. Tân Lãng, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
80 NGUYỄN XUÂN TOÀN 14/11/1982 125120377 X. Lạc Vệ, H. Tiên Du, T. Bắc Ninh
81 HOÀNG VĂN TRANG 18/08/1986 142321114 X. Cẩm Văn, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
82 BÙI QUANG TRIỀU 10/10/1967 150910187 X. Quỳnh Bảo, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình
83 ĐINH THỊ TRINH 04/03/1984 125392287 X. Tân Lãng, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
84 VŨ DANH TRƯỜNG 03/01/2000 030200004053 X. Nam Đồng, TP. Hải Dương, T. Hải Dương
85 NGUYỄN VĂN TÚ 10/06/1982 125054447 X. Trung Chính, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
86 HOÀNG MINH TUỆ 11/09/1980 095022367 X. Bộc Bố, H. Pác Nặm, T. Bắc Kạn
87 LƯU THANH TÙNG 17/07/1998 101310340 P. Hồng Hải, TP. Hạ Long, T. Quảng Ninh
88 ĐOÀN VĂN TƯỜNG 08/09/1992 033092001874 X. Phù ủng, H. Ân Thi, T. Hưng Yên
89 PHẠM KHẮC TƯỜNG 09/05/1997 030097001637 TT. Cẩm Giàng, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
90 LÊ VĂN TUYÊN 13/09/1989 082145033 X. Bình Phúc, H. Văn Quan, T. Lạng Sơn
91 TRẦN NAM UY 03/11/1986 142250771 X. Hưng Thịnh, H. Bình Giang, T. Hải Dương
92 PHẠM VĂN UYÊN 26/06/1986 125203164 X. Bình Định, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
93 NGUYỄN THỊ VÂN 06/02/1989 030189001041 X. Thái Hòa, H. Bình Giang, T. Hải Dương
94 NGUYỄN ĐỨC VĨNH 05/05/1970 125129997 X. Trung Chính, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
95 ĐÀO VĂN VŨ 23/01/1973 142192854 X. Cẩm Đông, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
96 TRỊNH ĐÌNH VỮNG 26/05/1988 142428548 X. Cẩm Phúc, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
97 TRẦN THỊ XOAN 16/09/1986 142778794 X. Hưng Thịnh, H. Bình Giang, T. Hải Dương
98 HOÀNG THỊ THANH XUÂN 16/06/1993 082137360 P. Hoàng Văn Thụ, TP. Lạng Sơn, T. Lạng Sơn
99 PHÙNG THỊ HỒNG XUYẾN 18/04/1983 131215742 TT. Hạ Hòa, H. Hạ Hòa, T. Phú Thọ
100 PHẠM THỊ YẾN 29/07/1985 142849416 X. Tây Kỳ, H. Tứ Kỳ, T. Hải Dương

 

Chia sẻ bài viết: 
Video

Hỗ trợ
Liên hệ
Liên hệ
0888965959
  • 0904900368
Yahoo1 Skype Yahoo1 Skype Yahoo1 Skype
Trung tâm dạy nghề & sát hạch lái xe Đông Đô

Cơ sở 1 - Bắc Ninh: Cụm CN Trí Quả, Thuận Thành, Bắc Ninh

Cơ sở 2 - Bắc Ninh: Khu CN Lâm Bình, Lâm Thao, Lương Tài, Bắc Ninh

Văn phòng đại diện Hà Nội:

Kết nối Facebook


Bản quyền 2015: Trung tâm dạy nghề & sát hạch lái xe Đông Đô | Thiết kế website: hpsoft.vn