Hotline: 0888965959
Facebook twitter in Facebook

29/12/2017 - 3:59 PMAdmin 548 Lượt xem
DANH SÁCH HỌC VIÊN B2K63 T2
  GVCN: Nguyễn Anh Tuấn Khai giảng: 20/12/2017
      Bế giảng: 05/04/2018
STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND Địa chỉ thường trú
1 LÊ VĂN AN 19/02/1979 001079017403 X. Kiêu Kỵ, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội
2 HOÀNG THỊ ANH 04/08/1988 125345077 P. Vũ Ninh, TP. Bắc Ninh, T. Bắc Ninh
3 NGÔ HUY HÙNG ANH 18/09/1996 125806272 P. Ninh Xá, TP. Bắc Ninh, T. Bắc Ninh
4 VŨ THỊ CHÚC ANH 04/08/1993 142666708 X. Phương Hưng, H. Gia Lộc, T. Hải Dương
5 TĂNG THỊ BA 06/03/1968 030168000463 X. Toàn Thắng, H. Gia Lộc, T. Hải Dương
6 TĂNG VĂN BA 02/02/1985 030085006900 X. Quyết Thắng, H. Thanh Hà, T. Hải Dương
7 NÔNG THẾ BÍCH 17/07/1965 095051565 X. Mai Lạp, H. Chợ Mới, T. Bắc Kạn
8 HÀ VĂN BỐN 24/06/1985 095033416 X. Mai Lạp, H. Chợ Mới, T. Bắc Kạn
9 ĐÀO XUÂN CẢNG 06/01/1992 142569043 X. Lương Điền, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
10 MA VĂN CHẨN 08/02/1986 095089283 X. Bộc Bố, H. Pác Nặm, T. Bắc Kạn
11 NGUYỄN VĂN CHUNG 14/08/1988 038088005099 X. Thọ Diên, H. Thọ Xuân, T. Thanh Hóa
12 NGUYỄN ĐÀM CƯỜNG 18/08/1976 001076009381 P. Xuân Tảo, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
13 VŨ ĐÌNH CƯỜNG 27/07/1990 145364058 X. Nhân Hòa, H. Mỹ Hào, T. Hưng Yên
14 TRẦN VĂN DÂN 12/03/1979 141915267 X. Thanh Sơn, H. Thanh Hà, T. Hải Dương
15 NGUYỄN VĂN ĐỂ 10/08/1975 125189095 TT. Thứa, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
16 TRẦN TRUNG ĐỨC 17/10/1995 113548283 TT. Mường Khến, H. Tân Lạc, T. Hòa Bình
17 NGUYỄN VĂN DUY 06/01/1970 142631913 X. Tứ Xuyên, H. Tứ Kỳ, T. Hải Dương
18 VŨ THỊ MAI DUYÊN 22/09/1985 172322308 TT. Triệu Sơn, H. Triệu Sơn, T. Thanh Hóa
19 NGUYỄN HỮU GIANG 20/03/2000 030200001158 TT. Gia Lộc, H. Gia Lộc, T. Hải Dương
20 HOÀNG MẠNH HÀ 03/10/1980 121283329 X. An Dương, H. Tân Yên, T. Bắc Giang
21 LÂM VĂN HÀ 04/10/1986 125154553 X. Trung Chính, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
22 NGUYỄN KHẮC HÀ 24/04/1993 122011479 X. Liên Chung, H. Tân Yên, T. Bắc Giang
23 VŨ THỊ HÀ 20/10/1989 142819895 X. Phạm Kha, H. Thanh Miện, T. Hải Dương
24 HOÀNG VĂN HẢI 11/07/1986 082047435 X. Yên Trạch, H. Cao Lộc, T. Lạng Sơn
25 NGUYỄN MINH HẢI 05/09/1972 027072000289 P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
26 PHẠM ĐÌNH HẢI 02/11/1982 141977279 X. Hùng Thắng, H. Bình Giang, T. Hải Dương
27 LÊ THỊ MINH HẰNG 27/08/1989 142492965 P. Ngọc Châu, TP. Hải Dương, T. Hải Dương
28 NGUYỄN THỊ HẠNH 04/03/1985 142178146 X. Hoàng Diệu, H. Gia Lộc, T. Hải Dương
29 ĐỖ VĂN HIẾN 25/07/1994 125586502 X. Lâm Thao, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
30 NGUYỄN THỊ KIM HIẾN 28/05/1982 033182000758 P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
31 TRIỆU TRUNG HIẾU 26/11/1989 095108001 X. Mai Lạp, H. Chợ Mới, T. Bắc Kạn
32 HÀ VĂN HOÀI 09/10/1973 095051541 X. Mai Lạp, H. Chợ Mới, T. Bắc Kạn
33 PHẠM MẠNH HOAN 27/06/1985 151452096 X. Quỳnh Hoàng, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình
34 NGUYỄN NGỌC HOÀN 24/09/1996 135790833 X. Kim Xá, H. Vĩnh Tường, T. Vĩnh Phúc
35 NGUYỄN THỊ HỘI 20/01/1977 125228530 X. Tân Lãng, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
36 TRẦN VIỆT HỒNG 27/04/1983 142006764 P. Nguyễn Trãi, TP. Hải Dương, T. Hải Dương
37 LƯỜNG VĂN HUẤN 01/11/1982 095106805 X. Cổ Linh, H. Pác Nặm, T. Bắc Kạn
38 BÙI THANH HƯNG 05/04/1986 034086002034 X. Hiệp Hòa, H. Vũ Thư, T. Thái Bình
39 SẦM VIỆT HƯNG 28/04/1992 095197375 TT. Chợ Rã, H. Ba Bể, T. Bắc Kạn
40 ĐẶNG THỊ HƯƠNG 10/12/1980 141914825 X. Cẩm Định, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
41 ĐẶNG THỊ MAI HƯƠNG 01/03/1990 030190001581 P. Bình Hàn, TP. Hải Dương, T. Hải Dương
42 HÀ VĂN HỮU 30/11/1994 095239821 X. Mai Lạp, H. Chợ Mới, T. Bắc Kạn
43 MA VĂN HỮU 16/08/1985 095088917 X. Cổ Linh, H. Pác Nặm, T. Bắc Kạn
44 HÀ VĂN HUY 19/09/1983 095033444 X. Mai Lạp, H. Chợ Mới, T. Bắc Kạn
45 BÙI THỊ HUYỀN 07/02/1981 125039033 X. An Thịnh, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
46 NGUYỄN TÙNG LÂM 29/05/1994 001094009680 P. Văn Chương, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
47 LÊ BÍCH LIÊN 20/11/1984 017184000504 P. Bạch Mai, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
48 VŨ THỊ PHƯƠNG LIỄU 26/09/1967 141539072 X. Hồng Hưng, H. Gia Lộc, T. Hải Dương
49 NÔNG THỊ LỰU 05/11/1988 095067768 X. Bộc Bố, H. Pác Nặm, T. Bắc Kạn
50 LÊ THỊ XUÂN MAI 24/09/1986 125190446 X. Hòa Long, TP. Bắc Ninh, T. Bắc Ninh
51 PHẠM THỊ NGỌC MAI 02/08/1991 142497436 P. Quang Trung, TP. Hải Dương, T. Hải Dương
52 NGÔ VĂN MINH 20/01/1991 121998117 X. Đồng Phúc, H. Yên Dũng, T. Bắc Giang
53 NGUYỄN THỊ TRÀ MY 13/05/1988 121875015 X. Việt Lập, H. Tân Yên, T. Bắc Giang
54 ĐẶNG GIANG NAM 04/06/1990 030090003740 P. Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
55 NGUYỄN NĂNG NAM 05/02/1980 141915138 X. Tân An, H. Thanh Hà, T. Hải Dương
56 NGUYỄN VĂN NHƯ 10/10/1977 030077001933 X. Đoàn Tùng, H. Thanh Miện, T. Hải Dương
57 ĐỖ THIỆN NINH 31/10/1982 33A011136448 X. Đức Thắng, H. Hiệp Hòa, T. Bắc Giang
58 VY THỊ HỒNG NINH 21/10/1994 082264943 X. Cai Kinh, H. Hữu Lũng, T. Lạng Sơn
59 NGUYỄN NGỌC PHA 02/07/1976 034076006664 P. Cửa Đông, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
60 ĐỖ THỊ PHÒNG 10/02/1981 034181006206 TT. Quỳnh Côi, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình
61 PHẠM NGUYỄN HOÀNG PHÚC 29/02/1996 341857943 X. An Phú Thuận, H. Châu Thành, T. Đồng Tháp
62 TRIỆU THỊ PHƯỚC 26/09/1991 082097737 X. Văn An, H. Văn Quan, T. Lạng Sơn
63 NGUYỄN MINH PHƯƠNG 01/09/1989 142512651 X. Hưng Đạo, H. Tứ Kỳ, T. Hải Dương
64 NGUYỄN QUỐC PHƯỢNG 09/09/1979 125795257 X. Lâm Thao, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
65 ĐÀO HỮU QUÂN 28/03/1980 011901470 P. Giang Biên, Q. Long Biên, TP. Hà Nội
66 NGUYỄN MINH QUANG 12/10/1995 125614642 X. Nam Sơn, TP. Bắc Ninh, T. Bắc Ninh
67 VŨ QUANG QUỲNH 17/03/1984 145093303 X. Dị Chế, H. Tiên Lữ, T. Hưng Yên
68 TRƯƠNG VĂN SÁNG 12/02/1967 145271319 X. Hưng Long, H. Mỹ Hào, T. Hưng Yên
69 BÙI QUÝ TÁI 10/02/1964 141372303 X. Hồng Hưng, H. Gia Lộc, T. Hải Dương
70 NGUYỄN HỮU TAM 24/06/1987 017482624 X. Đông Xuân, H. Quốc Oai, TP. Hà Nội
71 HUỲNH NGỌC THẠCH 11/03/2000 215443930 X. Canh Hiệp, H. Vân Canh, T. Bình Định
72 NGUYỄN BÁ THẮNG 23/07/1991 125563284 X. Quảng Phú, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
73 TRẦN VĂN THẢO 09/09/1992 125484209 X. Giang Sơn, H. Gia Bình, T. Bắc Ninh
74 HÀ ĐỨC THIỀNG 16/09/1989 095131252 X. Mai Lạp, H. Chợ Mới, T. Bắc Kạn
75 BÙI NGỌC THIẾP 10/02/1970 141598068 X. Hồng Phúc, H. Ninh Giang, T. Hải Dương
76 NGUYỄN VĂN THÔNG 20/12/1979 125044222 P. Vũ Ninh, TP. Bắc Ninh, T. Bắc Ninh
77 VY MINH THUẬN 28/08/1990 082159719 X. Sơn Hà, H. Hữu Lũng, T. Lạng Sơn
78 ĐẶNG THỊ THÚY 30/07/1990 142474813 X. Thống Kênh, H. Gia Lộc, T. Hải Dương
79 NGUYỄN THỊ THÚY 04/09/1974 121170161 X. An Dương, H. Tân Yên, T. Bắc Giang
80 VŨ MẠNH TIẾN 27/08/1994 142741956 P. Ngọc Châu, TP. Hải Dương, T. Hải Dương
81 TRẦN QUỐC TOẢN 25/12/1983 034083005435 X. Thái Thuỷ, H. Thái Thụy, T. Thái Bình
82 ĐỖ NHẬT TRANG 01/07/1987 001087017821 X. Tuyết Nghĩa, H. Quốc Oai, TP. Hà Nội
83 NGUYỄN THU TRANG 27/04/1991 082186157 X. Hoàng Đồng, TP. Lạng Sơn, T. Lạng Sơn
84 TRẦN THU TRANG 02/10/1990 142506595 X. Việt Hồng, H. Thanh Hà, T. Hải Dương
85 TĂNG BÁ TRUNG 22/06/1986 010086000029 X. Quyết Thắng, H. Thanh Hà, T. Hải Dương
86 BÙI VIỆT TÚ 02/11/1983 001083022909 TT. Xuân Mai, H. Chương Mỹ, TP. Hà Nội
87 ĐẶNG VĂN TUẤN 18/02/1988 100945137 TT. Đầm Hà, H. Đầm Hà, T. Quảng Ninh
88 NGUYỄN TÀI TUẤN 11/12/1990 001090007081 TT. Quốc Oai, H. Quốc Oai, TP. Hà Nội
89 VŨ ĐÌNH TUẤN 20/10/1989 145272255 X. Hòa Phong, H. Mỹ Hào, T. Hưng Yên
90 HOÀNG VĂN TÙNG 07/11/1991 095138160 X. Bộc Bố, H. Pác Nặm, T. Bắc Kạn
91 NGUYỄN THANH TÙNG 11/08/1992 142571337 P. Ngọc Châu, TP. Hải Dương, T. Hải Dương
92 HÀ ĐỨC TƯỞNG 09/02/1989 095127696 X. Mai Lạp, H. Chợ Mới, T. Bắc Kạn
93 HÀ MINH TỰU 27/04/1978 095033365 X. Mai Lạp, H. Chợ Mới, T. Bắc Kạn
94 NGUYỄN VĂN TUY 19/08/1985 145169613 X. Lương Tài, H. Văn Lâm, T. Hưng Yên
95 NGUYỄN THỊ VÂN 18/02/1981 121290347 X. An Dương, H. Tân Yên, T. Bắc Giang
96 NGUYỄN VĂN VIỆT 07/02/1983 111742644 X. Cấn Hữu, H. Quốc Oai, TP. Hà Nội
97 TRƯƠNG VĂN VỬ 22/08/1985 095107610 X. Cao Tân, H. Pác Nặm, T. Bắc Kạn
98 NGÔ THỊ XUÂN 05/04/1999 125815999 X. Bình Định, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
99 NGUYỄN THỊ THANH XUÂN 22/03/1975 125766399 P. Ninh Xá, TP. Bắc Ninh, T. Bắc Ninh
100 NGUYỄN VĂN YẾN 01/01/1968 125216432 X. Quỳnh Phú, H. Gia Bình, T. Bắc Ninh

Chia sẻ bài viết: 
Video

Hỗ trợ
Liên hệ
Liên hệ
0888965959
  • 0904900368
Yahoo1 Skype Yahoo1 Skype Yahoo1 Skype
Trung tâm dạy nghề & sát hạch lái xe Đông Đô

Cơ sở 1 - Bắc Ninh: Cụm CN Trí Quả, Thuận Thành, Bắc Ninh

Cơ sở 2 - Bắc Ninh: Khu CN Lâm Bình, Lâm Thao, Lương Tài, Bắc Ninh

Văn phòng đại diện Lạng Sơn:

Văn phòng đại diện Thái Bình:

Văn phòng đại diện Bắc Kạn:

Văn phòng đại diện Quảng Ninh:

Văn phòng đại diện Hưng Yên:

Văn phòng đại diện Bắc Giang:

Văn phòng đại diện Hải Dương:

Văn phòng đại diện Hà Nội:

Văn phòng đại diện Hải Phòng:

Kết nối Facebook


Bản quyền 2015: Trung tâm dạy nghề & sát hạch lái xe Đông Đô | Thiết kế website: hpsoft.vn