Hotline: 0888965959
Facebook twitter in Facebook

18/12/2017 - 8:27 AMAdmin 529 Lượt xem
DANH SÁCH HỌC VIÊN B2K62 T2
  GVCN: Khúc Chí Biên Khai giảng: 11/12/2017
      Bế giảng: 26/03/2017
STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND Địa chỉ thường trú
1 LƯU TUẤN ANH 19/06/1992 142808507 X. Cẩm Điền, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
2 VŨ THỊ NGUYỆT ÁNH 07/10/1984 031196691 P. Hàng Kênh, Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng
3 VŨ NGỌC BĂNG 15/12/1965 141184485 P. Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương, T. Hải Dương
4 NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH 12/09/1995 142666854 X. Phạm Trấn, H. Gia Lộc, T. Hải Dương
5 HÀ XUÂN BÌNH 21/10/1978 030078001313 P. Bến Tắm, TX. Chí Linh, T. Hải Dương
6 TRỊNH THỊ CHÂM 23/02/1972 125577999 X. Song Giang, H. Gia Bình, T. Bắc Ninh
7 LÊ THỊ CHINH 23/02/1985 082018431 P. Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn, T. Lạng Sơn
8 HOÀNG VĂN CHƯ 26/12/1962 141435473 X. Đức Chính, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
9 NGUYỄN VĂN CÔNG 11/11/1986 030086005678 X. Thượng Quận, H. Kinh Môn, T. Hải Dương
10 TRẦN VĂN CỬ 02/08/1985 030085004486 X. Đức Chính, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
11 ĐÀO DUY CƯỜNG 10/08/1993 145489693 X. Nhân Hòa, H. Mỹ Hào, T. Hưng Yên
12 NGUYỄN HỮU ĐẠI 30/10/1995 125833865 X. Mỹ Hương, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
13 NGUYỄN VĂN ĐỊNH 28/05/1992 036092002847 X. Xuân Châu, H. Xuân Trường, T. Nam Định
14 HOÀNG VĂN DŨNG 21/03/1992 082184898 X. Sơn Hà, H. Hữu Lũng, T. Lạng Sơn
15 LÊ VIỆT DŨNG 13/09/1996 031096001991 P. Thành Tô, Q. Hải An, TP. Hải Phòng
16 NGUYỄN THẾ DƯƠNG 04/01/1987 030087005132 P. Hải Tân, TP. Hải Dương, T. Hải Dương
17 TẠ VĂN DƯƠNG 05/07/1985 186376632 X. Quỳnh Lập, TX. Hoàng Mai, T. Nghệ An
18 BÙI HUY GIANG 16/08/1980 033080001455 X. An Vĩ, H. Khóai Châu, T. Hưng Yên
19 HOÀNG THỊ GIANG 17/08/1992 142544893 X. Yết Kiêu, H. Gia Lộc, T. Hải Dương
20 TRẦN THỊ THÚY HẰNG 03/07/1983 141985894 X. Lạc Long, H. Kinh Môn, T. Hải Dương
21 VŨ THU HIỀN 17/06/1988 063268355 X. Lương Điền, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
22 NGUYỄN VĂN HIỂU 13/12/1984 142141817 X. Quảng Nghiệp, H. Tứ Kỳ, T. Hải Dương
23 PHẠM VĂN HOẰNG 10/11/1987 142256067 X. Thúc Kháng, H. Bình Giang, T. Hải Dương
24 NGUYỄN ĐỨC HOÀNH 04/12/1990 070941611 X. Tú Thịnh, H. Sơn Dương, T. Tuyên Quang
25 NGUYỄN TUẤN HÙNG 01/06/1962 080571532 P. Đông Kinh, TP. Lạng Sơn, T. Lạng Sơn
26 NGUYỄN TIẾN HƯNG 04/10/1990 142483147 X. Bình Xuyên, H. Bình Giang, T. Hải Dương
27 PHẠM TUẤN HƯNG 07/03/1997 142950846 P. Bình Hàn, TP. Hải Dương, T. Hải Dương
28 NGUYỄN VĂN HƯỚNG 15/11/1982 145049322 X. Tân Lập, H. Yên Mỹ, T. Hưng Yên
29 NGUYỄN THỊ HƯỜNG 30/01/1981 125051520 X. Quỳnh Phú, H. Gia Bình, T. Bắc Ninh
30 NGUYỄN THỊ HƯỜNG 20/02/1980 125872993 X. Trừng Xá, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
31 NGUYỄN THỊ HƯỜNG 19/10/1981 145039925 TT. Ân Thi, H. Ân Thi, T. Hưng Yên
32 HÀ ĐÌNH HƯỞNG 01/10/1977 080961048 P. Chi Lăng, TP. Lạng Sơn, T. Lạng Sơn
33 NGUYỄN ĐĂNG HUY 27/09/1997 125783412 P. Tiền An, TP. Bắc Ninh, T. Bắc Ninh
34 NGUYỄN THỊ HUYỀN 10/05/1980 141920472 X. An Đức, H. Ninh Giang, T. Hải Dương
35 LÊ THẾ LÂM 17/11/1999 030099003181 P. Ngọc Châu, TP. Hải Dương, T. Hải Dương
36 LƯU VĂN LÃM 05/09/1991 125517205 X. Bình Dương, H. Gia Bình, T. Bắc Ninh
37 TẠ QUANG LẬP 10/09/1964 151079707 TT. Diêm Điền, H. Thái Thụy, T. Thái Bình
38 DƯƠNG THÙY LINH 19/06/1989 121840466 X. Song Vân, H. Tân Yên, T. Bắc Giang
39 NGUYỄN ĐĂNG LINH 17/09/1990 145867247 X. Tân Việt, H. Yên Mỹ, T. Hưng Yên
40 TRỊNH VĂN LINH 23/02/1988 145293222 X. Bãi Sậy, H. Ân Thi, T. Hưng Yên
41 LÂM QUỐC LÝ 05/11/1966 081056564 P. Hoàng Văn Thụ, TP. Lạng Sơn, T. Lạng Sơn
42 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG MAI 02/05/1994 033194001016 P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
43 NGUYỄN HÙNG MẠNH 26/10/1977 141788823 X. Văn Tố, H. Tứ Kỳ, T. Hải Dương
44 MAI XUÂN MINH 15/06/1987 172676203 X. Mỹ Lộc, H. Hậu Lộc, T. Thanh Hóa
45 NGUYỄN VĂN MINH 20/08/1987 125175246 X. Quỳnh Phú, H. Gia Bình, T. Bắc Ninh
46 TRỊNH XUÂN MÙI 24/06/1967 080896910 TT. Hữu Lũng, H. Hữu Lũng, T. Lạng Sơn
47 NGUYỄN TRỌNG NGHĨA 15/02/1985 125122602 X. Quảng Phú, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
48 TẠ THỊ NGHĨA 16/11/1982 030182001714 TT. Lai Cách, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
49 PHẠM TRẦN NGUYÊN 26/08/1977 011816456 P. Cửa Nam, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
50 LÊ QUỐC NHẤT 01/01/1983 141999619 P. Tân Bình, TP. Hải Dương, T. Hải Dương
51 NGUYỄN THỊ NHUNG 23/07/1981 030181004245 P. Ngọc Châu, TP. Hải Dương, T. Hải Dương
52 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 04/06/1998 142872603 X. Kim Xuyên, H. Kim Thành, T. Hải Dương
53 NGUYỄN THỊ KIM NHUNG 09/11/1990 031559844 P. Tràng Cát, Q. Hải An, TP. Hải Phòng
54 PHẠM THỊ HỒNG NHUNG 29/06/1981 012149973 P. Khương Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội
55 NGUYỄN THỊ NƠI 10/05/1979 125006066 X. Trung Kênh, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
56 NGUYỄN TRUNG PHONG 17/03/1993 063520442 X. Thái Niên, H. Bảo Thắng, T. Lào Cai
57 TÔ HỒNG PHONG 20/02/1961 082153967 P. Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn, T. Lạng Sơn
58 VŨ MINH PHÚ 12/08/1995 164619585 X. Yên Bình, TX. Tam Điệp, T. Ninh Bình
59 NGUYỄN THỪA QUÂN 20/07/1993 142593760 X. Nhân Quyền, H. Bình Giang, T. Hải Dương
60 NGUYỄN VĂN QUANG 10/10/1980 141849459 X. Nhân Quyền, H. Bình Giang, T. Hải Dương
61 PHẠM THỊ QUẾ 02/10/1982 030182001734 P. Thạch Khôi, TP. Hải Dương, T. Hải Dương
62 NGUYỄN VĂN QUYẾT 05/05/1985 125145256 TT. Thứa, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
63 NGUYỄN THÁI SƠN 16/11/1991 012840336 X. Phù Đổng, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội
64 PHẠM VĂN SƠN 23/08/1989 145280615 X. Quang Hưng, H. Phù Cừ, T. Hưng Yên
65 HOÀNG VĂN TẠM 21/05/1992 145462927 X. Lạc Đạo, H. Văn Lâm, T. Hưng Yên
66 CAO SỸ TÂN 11/01/1991 125463327 X. Quảng Phú, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
67 NGUYỄN VĂN THĂNG 18/12/1997 125795980 TT. Thứa, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
68 HOÀNG MAI THẮNG 10/09/1991 142543157 TT. Gia Lộc, H. Gia Lộc, T. Hải Dương
69 NGUYỄN QUYẾT THẮNG 11/10/1966 080829421 P. Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn, T. Lạng Sơn
70 TRỊNH VĂN THANH 19/05/1990 033090000620 X. Lương Tài, H. Văn Lâm, T. Hưng Yên
71 NGUYỄN HỮU THÀNH 27/07/1983 034083000384 X. An Đồng, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình
72 ĐÀO THỊ PHƯƠNG THẢO 27/01/1987 145858309 X. Bãi Sậy, H. Ân Thi, T. Hưng Yên
73 ĐỖ THỊ THẢO 01/02/1986 125896243 P. Khắc Niệm, TP. Bắc Ninh, T. Bắc Ninh
74 PHẠM VĂN THIỆN 05/10/1993 142640653 X. Lạc Long, H. Kinh Môn, T. Hải Dương
75 ĐỖ THỊ THUẬN 07/08/1984 121546081 P. Ngô Quyền, TP. Bắc Giang, T. Bắc Giang
76 TRẦN ĐỨC THUẬN 19/05/1984 031084003610 P. Đông Khê, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng
77 NGUYỄN VĂN THỦY 17/02/1970 141818230 X. Cẩm Vũ, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
78 NGUYỄN VĂN THỤY 14/03/1989 125369719 X. An Thịnh, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
79 PHẠM HUY TIỀM 08/07/1987 145215299 X. Bãi Sậy, H. Ân Thi, T. Hưng Yên
80 VŨ VĂN TIỀM 10/11/1990 030090002627 X. Phương Hưng, H. Gia Lộc, T. Hải Dương
81 VƯƠNG ĐỨC TIỆP 20/07/1994 145538168 X. Phan Đình Phùng, H. Mỹ Hào, T. Hưng Yên
82 PHẠM VĂN TÍNH 01/01/1971 125242994 X. Trí Quả, H. Thuận Thành, T. Bắc Ninh
83 PHẠM KHÁNH TOÀN 01/01/1987 142244053 TT. Cẩm Giàng, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
84 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG 28/02/1987 031452439 P. Đằng Hải, Q. Hải An, TP. Hải Phòng
85 NGUYỄN VĂN TRANG 21/07/1985 125153572 X. Nhân Thắng, H. Gia Bình, T. Bắc Ninh
86 PHAN THỊ THU TRANG 30/06/1990 031561883 P. Đông Khê, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng
87 LÊ ĐĂNG TRÁNG 08/09/1960 125491848 TT. Gia Bình, H. Gia Bình, T. Bắc Ninh
88 ĐẶNG BẢO TRUNG 14/01/1993 191798522 P. Phú Nhuận, TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế
89 PHẠM ĐỨC TRUNG 25/12/1993 012977650 P. Chương Dương, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
90 ĐỖ ANH TUẤN 21/12/1982 145143985 X. Thanh Long, H. Yên Mỹ, T. Hưng Yên
91 VƯƠNG ĐỨC TUẤN 08/09/1989 142564464 X. Tân Trường, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
92 LƯƠNG THANH TÙNG 01/10/1990 145345329 X. Ngọc Lâm, H. Mỹ Hào, T. Hưng Yên
93 NGUYỄN KHẮC TÙNG 14/12/1981 125083936 X. Đông Cứu, H. Gia Bình, T. Bắc Ninh
94 VŨ VĂN TÙNG 05/10/1995 145651517 X. Việt Cường, H. Yên Mỹ, T. Hưng Yên
95 VŨ VĂN TUYẾN 10/07/1998 061093447 X. Lâm Giang, H. Văn Yên, T. Yên Bái
96 VŨ MINH TUYẾT 03/06/1989 082153527 P. Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn, T. Lạng Sơn
97 TRẦN THỊ VÂN 22/10/1984 081043230 P. Tam Thanh, TP. Lạng Sơn, T. Lạng Sơn
98 VŨ VĂN VƯƠNG 12/09/1982 030082003204 X. Tiền Phong, H. Thanh Miện, T. Hải Dương
99 NGUYỄN THỊ XUYẾN 15/05/1988 033188001956 X. Chính Nghĩa, H. Kim Động, T. Hưng Yên
100 TRẦN THỊ YẾN 07/12/1992 142680324 X. Đồng Lạc, H. Nam Sách, T. Hải Dương

Chia sẻ bài viết: 
Video

Hỗ trợ
Liên hệ
Liên hệ
0888965959
  • 0904900368
Yahoo1 Skype Yahoo1 Skype Yahoo1 Skype
Trung tâm dạy nghề & sát hạch lái xe Đông Đô

Cơ sở 1 - Bắc Ninh: Cụm CN Trí Quả, Thuận Thành, Bắc Ninh

Cơ sở 2 - Bắc Ninh: Khu CN Lâm Bình, Lâm Thao, Lương Tài, Bắc Ninh

Văn phòng đại diện Lạng Sơn:

Văn phòng đại diện Thái Bình:

Văn phòng đại diện Bắc Kạn:

Văn phòng đại diện Quảng Ninh:

Văn phòng đại diện Hưng Yên:

Văn phòng đại diện Bắc Giang:

Văn phòng đại diện Hải Dương:

Văn phòng đại diện Hà Nội:

Văn phòng đại diện Hải Phòng:

Kết nối Facebook


Bản quyền 2015: Trung tâm dạy nghề & sát hạch lái xe Đông Đô | Thiết kế website: hpsoft.vn