Hotline: 0888965959
Facebook twitter in Facebook

18/12/2017 - 8:23 AMAdmin 523 Lượt xem
DANH SÁCH HỌC VIÊN B2K61 T2
  GVCN: Trần Kim Hùng Khai giảng: 11/12/2017
      Bế giảng: 26/03/2017
STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND Địa chỉ thường trú
1 TRẦN NGHĨA ÂN 30/04/1983 142021899 P. Tứ Minh, TP. Hải Dương, T. Hải Dương
2 LÊ HỒNG BẮC 26/06/1975 031248473 X. Nghĩa Lộ, H. Cát Hải, TP. Hải Phòng
3 NGUYỄN VĂN BẢO 15/07/1987 030087005032 X. Phạm Kha, H. Thanh Miện, T. Hải Dương
4 ĐỒNG MINH BÁU 02/02/1991 122045717 X. Nghĩa Hòa, H. Lạng Giang, T. Bắc Giang
5 KHÚC CHÍ BIÊN 14/01/1978 145606980 X. Lương Tài, H. Văn Lâm, T. Hưng Yên
6 ĐẶNG VŨ BÌNH 10/09/1993 034093006049 TT. Quỳnh Côi, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình
7 TRƯƠNG ĐỨC BÌNH 06/04/1993 030093002937 X. Ngô Quyền, H. Thanh Miện, T. Hải Dương
8 PHƯƠNG VĂN CHIẾN 16/10/1984 080823677 X. Tân Thành, H. Hữu Lũng, T. Lạng Sơn
9 ĐẶNG VĂN CHỨC 18/08/1985 125147503 X. Quỳnh Phú, H. Gia Bình, T. Bắc Ninh
10 NGUYỄN XUÂN CHUNG 10/11/1984 125077040 X. Nhân Thắng, H. Gia Bình, T. Bắc Ninh
11 BẾ VĂN CƯỜNG 22/09/1965 095059322 X. Văn Minh, H. Na Rì, T. Bắc Kạn
12 ĐỖ HUY CƯỜNG 06/12/1981 125028983 X. Quảng Phú, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
13 NGUYỄN VĂN ĐÀM 05/01/1982 121431802 X. Trường Giang, H. Lục Nam, T. Bắc Giang
14 TRẦN TRUNG ĐẢM 04/04/1978 030078001288 X. Thái Hòa, H. Bình Giang, T. Hải Dương
15 ĐẶNG KIM ĐÀO 26/06/1986 331488413 X. Chánh An, H. Mang Thít, T. Vĩnh Long
16 NGUYỄN TUẤN ĐẠT 07/01/1999 142920838 X. Cẩm Văn, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
17 PHẠM QUỐC ĐẠT 07/09/1993 001093008451 P. Phú Thượng, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội
18 VŨ VĂN ĐẠT 26/12/1988 142325750 X. Thái Dương, H. Bình Giang, T. Hải Dương
19 VŨ VIẾT ĐỦ 15/12/1986 142271361 X. Phạm Kha, H. Thanh Miện, T. Hải Dương
20 NGUYỄN DOÃN ĐỨC 02/01/1991 082219123 P. Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn, T. Lạng Sơn
21 BÙI VĂN DŨNG 21/01/1977 034077000681 X. An Đồng, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình
22 VŨ VĂN DŨNG 07/06/1983 143003824 X. Phúc Thành A, H. Kim Thành, T. Hải Dương
23 NGUYỄN VĂN DUY 07/10/1999 125875452 X. Quỳnh Phú, H. Gia Bình, T. Bắc Ninh
24 VŨ HOÀNG GIA 03/04/1991 250858367 TT. Nam Ban, H. Lâm Hà, T. Lâm Đồng
25 NÔNG VĂN GIANG 16/11/1964 095194552 X. Văn Minh, H. Na Rì, T. Bắc Kạn
26 TRẦN THỊ HÀ 01/01/1980 121367711 X. Tân Thịnh, H. Lạng Giang, T. Bắc Giang
27 TRẦN VĂN HÀ 14/04/1986 125652042 X. Trung Kênh, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
28 NGỤY THỊ HẠ 18/03/1994 122067076 X. Việt Ngọc, H. Tân Yên, T. Bắc Giang
29 PHÙNG VĂN HẢI 25/04/1987 125236192 X. Đại Lai, H. Gia Bình, T. Bắc Ninh
30 TĂNG THỊ HẢI 31/07/1975 030175001317 X. Minh Đức, H. Mỹ Hào, T. Hưng Yên
31 TRỊNH THỊ HẠNH 15/03/1983 142800850 X. Cẩm Văn, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
32 NGUYỄN SỸ HÀO 24/03/1996 187509039 X. Tân Long, H. Tân Kỳ, T. Nghệ An
33 ĐẶNG THỊ HẬU 06/05/1988 142841635 X. An Thanh, H. Tứ Kỳ, T. Hải Dương
34 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 05/01/1995 030195000940 X. Cẩm Hoàng, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
35 HOÀNG VĂN HIẾU 12/09/1978 121283465 X. Lam Cốt, H. Tân Yên, T. Bắc Giang
36 NGUYỄN XUÂN HINH 27/02/1997 142880785 X. Phạm Kha, H. Thanh Miện, T. Hải Dương
37 DƯƠNG THỊ HOÀI 20/09/1984 121484256 TT. Bích Động, H. Việt Yên, T. Bắc Giang
38 NGUYỄN GIANG HOÀNG 29/11/1996 031984429 TT. Cát Hải, H. Cát Hải, TP. Hải Phòng
39 NGUYỄN VĂN HOÀNG 10/11/1987 183448337 X. Cẩm Nhượng, H. Cẩm Xuyên, T. Hà Tĩnh
40 HỨA VĂN HỢI 08/07/1983 081028731 X. Vĩnh Lại, H. Văn Quan, T. Lạng Sơn
41 NGUYỄN VIỆT HƯNG 25/05/1974 121080255 TT. Kép, H. Lạng Giang, T. Bắc Giang
42 NGUYỄN VĂN HƯỚNG 22/12/1978 142173366 X. Việt Hưng, H. Kim Thành, T. Hải Dương
43 NGUYỄN XUÂN HƯỜNG 21/10/1978 121459955 X. Trường Giang, H. Lục Nam, T. Bắc Giang
44 CHU MINH HƯỞNG 03/02/1969 120957418 X. Hương Lạc, H. Lạng Giang, T. Bắc Giang
45 NGUYỄN VĂN KHANG 24/02/1974 125503930 X. Trung Chính, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
46 LÊ VĂN KIÊN 19/07/1982 125082122 X. Trung Kênh, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
47 TRẦN DUY KIỆT 08/04/1999 152219445 X. Nam Thịnh, H. Tiền Hải, T. Thái Bình
48 NGUYỄN BÁ LINH 10/08/1987 125205558 X. Quảng Phú, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
49 NGUYỄN HỮU LINH 18/08/1985 151460702 X. Quỳnh Giao, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình
50 NGUYỄN THỊ LOAN 10/04/1982 121518686 X. Hương Sơn, H. Lạng Giang, T. Bắc Giang
51 HUỲNH NGỌC LỘC 20/06/1996 215368634 X. Canh Hiển, H. Vân Canh, T. Bình Định
52 BÙI VĂN LỢI 29/10/1990 036090000075 P. Hùng Vương, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
53 NGUYỄN HOÀNG LONG 15/11/1992 012888424 P. Thanh Xuân Bắc, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội
54 NGUYỄN VĂN LỰC 04/10/1987 034087004013 X. Quỳnh Hải, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình
55 DƯƠNG QUANG MINH 18/11/1986 060797537 TT. Thác Bà, H. Yên Bình, T. Yên Bái
56 NGUYỄN THỊ MINH 29/09/1980 121680566 X. Hương Lạc, H. Lạng Giang, T. Bắc Giang
57 PHẠM HỮU NAM 07/04/1998 095289456 TT. Chợ Rã, H. Ba Bể, T. Bắc Kạn
58 PHẠM VĂN NAM 01/01/1966 151525729 X. An Đồng, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình
59 NÔNG VĂN NGHIỆM 20/06/1981 095025897 X. Văn Minh, H. Na Rì, T. Bắc Kạn
60 NGUYỄN XUÂN NGUYÊN 18/12/1988 125333144 X. Phú Hòa, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
61 HOÀNG VĂN NHẤT 26/03/1977 121177978 X. Đồng Kỳ, H. Yên Thế, T. Bắc Giang
62 NGUYỄN VĂN NHƠN 30/08/1984 142178806 X. Gia Lương, H. Gia Lộc, T. Hải Dương
63 BÙI VĂN NÚI 11/10/1984 030084004045 X. Thái Dương, H. Bình Giang, T. Hải Dương
64 NÔNG VĂN PHI 20/11/1959 082237816 X. Tri Lễ, H. Văn Quan, T. Lạng Sơn
65 BÙI TIỀN PHONG 20/07/1990 186733165 X. Nghi Đồng, H. Nghi Lộc, T. Nghệ An
66 NGUYỄN HỒNG PHONG 06/02/1993 142714067 TT. Tứ Kỳ, H. Tứ Kỳ, T. Hải Dương
67 NGUYỄN VĂN PHONG 19/11/1997 163400839 X. Hải Tân, H. Hải Hậu, T. Nam Định
68 VŨ NAM PHONG 30/10/1999 033099000035 P. Nhật Tân, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội
69 PHẠM VĂN PHÚC 18/04/1987 142224034 X. Phạm Trấn, H. Gia Lộc, T. Hải Dương
70 NGUYỄN VĂN PHƯƠNG 06/07/1985 121757792 X. Đồng Kỳ, H. Yên Thế, T. Bắc Giang
71 TRƯƠNG VĂN QUÂN 01/07/1969 035069000010 P. Hạ Đình, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội
72 ĐẶNG VĂN QUANG 27/12/1981 031851821 TT. Cát Hải, H. Cát Hải, TP. Hải Phòng
73 NGUYỄN DƯƠNG QUANG 05/03/1969 141373045 X. Đồng Quang, H. Gia Lộc, T. Hải Dương
74 BÙI ĐỨC QUỲNH 02/08/1970 120928564 X. An Dương, H. Tân Yên, T. Bắc Giang
75 LƯƠNG HƯƠNG QUỲNH 15/09/1993 030193001415 P. Quang Trung, TP. Hải Dương, T. Hải Dương
76 NGÔ HẢI TÂN 15/12/1970 125262484 X. Minh Tân, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
77 BÙI VĂN THẮNG 03/03/1988 036088000128 P. Hùng Vương, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
78 NGUYỄN VĂN THẮNG 27/05/1990 125403759 X. Phú Hòa, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
79 PHẠM CÔNG THANH 27/10/1985 121673331 X. Đồng Kỳ, H. Yên Thế, T. Bắc Giang
80 HOÀNG VĂN THÀNH 28/02/1971 036071000594 P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội
81 NGUYỄN LÂM THAO 04/10/1981 012020117 P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
82 HOÀNG NGỌC THÚY 29/02/1992 082100890 X. Tân Văn, H. Bình Gia, T. Lạng Sơn
83 HÀ THỊNH THÙY 04/02/1989 038089004622 X. Nga An, H. Nga Sơn, T. Thanh Hóa
84 ĐỖ VĂN THỦY 01/06/1996 026096000782 X. Kim Xá, H. Vĩnh Tường, T. Vĩnh Phúc
85 NGUYỄN THẾ TIẾN 25/12/1982 030082004083 X. Gia Khánh, H. Gia Lộc, T. Hải Dương
86 NÔNG NGỌC TINH 08/09/1967 095140210 X. Lam Sơn, H. Na Rì, T. Bắc Kạn
87 TRẦN SĨ TÔN 13/12/1988 035088001885 X. Tiến Thắng, H. Lý Nhân, T. Hà Nam
88 ĐOÀN THỊ TRANG 17/01/1992 174072144 X. Yên Trường, H. Yên Định, T. Thanh Hóa
89 HOÀNG CÔNG TRƯỜNG 02/11/1988 125294083 TT. Gia Bình, H. Gia Bình, T. Bắc Ninh
90 NGUYỄN ĐẮC TÚ 28/12/1984 125095619 X. Mỹ Hương, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
91 HÀ VĂN TỨ 04/07/1972 095013192 X. Văn Minh, H. Na Rì, T. Bắc Kạn
92 NGUYỄN VĂN TUỆ 14/08/1972 142267522 X. Quang Phục, H. Tứ Kỳ, T. Hải Dương
93 PHẠM KHẮC TUYÊN 21/11/1995 031095000886 X. Văn Phong, H. Cát Hải, TP. Hải Phòng
94 HỨA HÀ VĂN 19/10/1969 080952557 X. Văn An, H. Văn Quan, T. Lạng Sơn
95 VŨ XUÂN VĂN 01/10/1985 142106115 X. Vĩnh Tuy, H. Bình Giang, T. Hải Dương
96 DƯƠNG VĂN VẠN 08/04/1974 001074008321 X. Chuyên Mỹ, H. Phú Xuyên, TP. Hà Nội
97 BẰNG VĂN VIỆT 13/06/1990 121989799 X. Quý Sơn, H. Lục Ngạn, T. Bắc Giang
98 HOÀNG QUỐC VIỆT 15/06/1979 142299379 TT. Tứ Kỳ, H. Tứ Kỳ, T. Hải Dương
99 NGUYỄN THỊ XÂM 27/08/1993 142606593 X. Hồng Đức, H. Ninh Giang, T. Hải Dương
100 ĐOÀN VĂN XUÂN 27/06/1990 125369308 X. Trung Kênh, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh

Chia sẻ bài viết: 
Video

Hỗ trợ
Liên hệ
Liên hệ
0888965959
  • 0904900368
Yahoo1 Skype Yahoo1 Skype Yahoo1 Skype
Trung tâm dạy nghề & sát hạch lái xe Đông Đô

Cơ sở 1 - Bắc Ninh: Cụm CN Trí Quả, Thuận Thành, Bắc Ninh

Cơ sở 2 - Bắc Ninh: Khu CN Lâm Bình, Lâm Thao, Lương Tài, Bắc Ninh

Văn phòng đại diện Lạng Sơn:

Văn phòng đại diện Thái Bình:

Văn phòng đại diện Bắc Kạn:

Văn phòng đại diện Quảng Ninh:

Văn phòng đại diện Hưng Yên:

Văn phòng đại diện Bắc Giang:

Văn phòng đại diện Hải Dương:

Văn phòng đại diện Hà Nội:

Văn phòng đại diện Hải Phòng:

Kết nối Facebook


Bản quyền 2015: Trung tâm dạy nghề & sát hạch lái xe Đông Đô | Thiết kế website: hpsoft.vn