Hotline: 0904900368
Facebook twitter in Facebook

08/10/2018 - 1:01 PMAdmin 2053 Lượt xem
DANH SÁCH HỌC VIÊN B2K165
  GVCN: Trần Văn Trường Khai giảng: 01/10/2018
      Bế giảng: 02/01/2019
STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND Địa chỉ thường trú
1 PHAN TUẤN ANH 03/03/1999 013675392 P. Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
2 LÊ ĐÌNH BÁ 12/12/1968 125831609 X. Xuân Lai, H. Gia Bình, T. Bắc Ninh
3 NGUYỄN NGỌC CẢNH 27/01/1971 026071001415 X. Văn Quán, H. Lập Thạch, T. Vĩnh Phúc
4 HOÀNG VĂN CHUNG 02/04/1997 142785287 X. Phạm Trấn, H. Gia Lộc, T. Hải Dương
5 NGUYỄN ĐĂNG CHUNG 28/08/1991 125477133 X. Lâm Thao, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
6 NGUYỄN THẾ CHƯỜNG 04/09/1990 031090000897 X. Cao Minh, H. Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng
7 HỒ THẾ CỬ 06/11/1965 125595894 X. Phú Hòa, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
8 HOÀNG XUÂN ĐẶNG 06/06/1973 095029705 X. Giáo Hiệu, H. Pác Nặm, T. Bắc Kạn
9 NGUYỄN MẠNH ĐẠO 06/11/1968 122146065 TT. Đồi Ngô, H. Lục Nam, T. Bắc Giang
10 TẠ QUỐC ĐẠT 21/11/1986 142862632 P. Trần Phú, TP. Hải Dương, T. Hải Dương
11 VŨ BÁ ĐỊNH 24/02/1989 125392191 X. Bình Định, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
12 NGUYỄN ĐÌNH ĐÓA 03/11/1977 125084876 TT. Thứa, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
13 ĐÀO ĐỨC ĐOÀN 19/05/1989 125321263 X. Song Giang, H. Gia Bình, T. Bắc Ninh
14 NÔNG VĂN ĐOÀN 02/10/1976 095122330 X. Thanh Vận, H. Chợ Mới, T. Bắc Kạn
15 ĐOÀN MINH ĐỨC 12/09/1996 031096000549 X. Xuân Đám, H. Cát Hải, TP. Hải Phòng
16 NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC 17/01/1990 142419820 X. Quảng Nghiệp, H. Tứ Kỳ, T. Hải Dương
17 LỘC VĂN DƯỠNG 29/03/1988 095112403 X. Giáo Hiệu, H. Pác Nặm, T. Bắc Kạn
18 TỐNG ĐỨC HẢI 27/08/1981 125142794 X. Vạn Ninh, H. Gia Bình, T. Bắc Ninh
19 TRẦN XUÂN HẢI 22/04/1986 142267362 X. Quang Phục, H. Tứ Kỳ, T. Hải Dương
20 HOÀNG THỊ THÚY HẰNG 20/02/1985 010185000155 X. Quang Hưng, H. Ninh Giang, T. Hải Dương
21 NGUYỄN THỊ HẰNG 27/04/1995 030195000721 X. Toàn Thắng, H. Gia Lộc, T. Hải Dương
22 TẠ THỊ HẠNH 11/03/1982 121568977 X. Giáp Sơn, H. Lục Ngạn, T. Bắc Giang
23 VŨ VĂN HẬU 05/05/1997 030097000212 TT. Thanh Miện, H. Thanh Miện, T. Hải Dương
24 NGUYỄN ĐỨC HIỂN 14/01/1995 125684288 X. Bình Định, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
25 CHU VĂN HIẾU 25/09/1983 121592741 X. Hồng Kỳ, H. Yên Thế, T. Bắc Giang
26 HOÀNG MINH HIẾU 19/11/1982 081049805 X. Yên Trạch, H. Cao Lộc, T. Lạng Sơn
27 HÀ THỊ THANH HOA 15/11/1986 100971907 TT. Đầm Hà, H. Đầm Hà, T. Quảng Ninh
28 NGUYỄN ĐỨC HUẤN 01/01/1970 030070003247 TT. Lai Cách, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
29 ĐỒNG VĂN HÙNG 04/04/1982 121479588 X. Nghĩa Hòa, H. Lạng Giang, T. Bắc Giang
30 NGUYỄN VĂN HÙNG 27/08/1978 151250751 P. Trần Hưng Đạo, TP. Thái Bình, T. Thái Bình
31 PHẠM HÙNG 28/08/1983 125122548 TT. Thứa, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
32 NGUYỄN VĂN HƯNG 11/05/1989 145107147 X. Nghĩa Hiệp, H. Yên Mỹ, T. Hưng Yên
33 NGUYỄN THU HƯƠNG 03/11/1993 030193002173 P. Trần Phú, TP. Hải Dương, T. Hải Dương
34 ĐOÀN THỊ THÚY HƯỜNG 20/08/1978 142271154 X. An Đức, H. Ninh Giang, T. Hải Dương
35 PHẠM THỊ HƯỜNG 04/01/1987 142287965 X. Thanh Tùng, H. Thanh Miện, T. Hải Dương
36 BÀN KHÁNH HUY 02/03/1990 095110214 P. Xuất Hóa, TP. Bắc Kạn, T. Bắc Kạn
37 KIỀU QUỐC HUY 12/02/1986 135236663 X. Yên Phương, H. Yên Lạc, T. Vĩnh Phúc
38 NGUYỄN VĂN HUY 07/05/1992 142590220 X. Thái Học, H. Bình Giang, T. Hải Dương
39 TỐNG VĂN HUY 25/10/1993 125511864 P. Vạn An, TP. Bắc Ninh, T. Bắc Ninh
40 TRẦN VĂN HUY 18/12/2000 030200007069 X. Tân Trường, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
41 VŨ KHẮC HUY 08/01/1993 142774002 X. Tráng Liệt, H. Bình Giang, T. Hải Dương
42 HOÀNG THỊ HUYỀN 16/10/1995 122077558 X. Hợp Đức, H. Tân Yên, T. Bắc Giang
43 NGUYỄN VĂN KHIẾT 20/01/1982 142075806 X. Đoàn Tùng, H. Thanh Miện, T. Hải Dương
44 PHẠM VĂN KHUYẾN 26/09/1972 125102495 X. Lai Hạ, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
45 HOÀNG VĂN LÂM 10/05/1972 121412468 X. Xương Lâm, H. Lạng Giang, T. Bắc Giang
46 NGUYỄN TÙNG LÂM 15/07/1993 122135120 X. Phương Sơn, H. Lục Nam, T. Bắc Giang
47 HOÀNG THỊ LAN 08/01/2000 061070227 X. Mường Lai, H. Lục Yên, T. Yên Bái
48 PHẠM THỊ LOAN 01/01/1976 034176002661 X. Đông Lâm, H. Tiền Hải, T. Thái Bình
49 TRẦN PHÚ LỘC 13/06/1984 142040509 TT. Thanh Miện, H. Thanh Miện, T. Hải Dương
50 NGUYỄN BÁ LONG 12/10/1970 135176146 X. Yên Thạch, H. Sông Lô, T. Vĩnh Phúc
51 NGUYỄN ĐỨC LONG 28/06/2000 082375606 TT. Hữu Lũng, H. Hữu Lũng, T. Lạng Sơn
52 TRẦN VĂN LONG 01/05/1960 120851180 TT. Bố Hạ, H. Yên Thế, T. Bắc Giang
53 DƯƠNG VĂN LUẬT 16/02/1986 125228177 X. Lâm Thao, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
54 NGÔ THỊ MAI 16/10/1991 034191002733 X. Đông Lâm, H. Tiền Hải, T. Thái Bình
55 ĐẶNG VĂN MẠNH 24/09/1976 142282188 P. Bình Hàn, TP. Hải Dương, T. Hải Dương
56 NGUYỄN VĂN MẠNH 28/12/1978 142560037 TT. Cẩm Giàng, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
57 NGUYỄN VĂN NAM 02/02/1993 122003713 X. Đồng Hưu, H. Yên Thế, T. Bắc Giang
58 ĐOÀN THỊ NGA 24/08/1986 049186000253 X. Đoàn Tùng, H. Thanh Miện, T. Hải Dương
59 ĐỖ VĂN NGHĨA 01/01/1991 125442522 X. Trừng Xá, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
60 ĐÀO THỊ NGOÃN 08/08/1983 142562324 X. Cẩm Hưng, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
61 DƯƠNG VĂN NGUYỄN 28/09/1989 095091633 P. Đức Xuân, TX. Bắc Kạn, T. Bắc Kạn
62 ĐINH THỊ NHÀI 08/12/1984 034184003600 X. Quỳnh Minh, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình
63 PHẠM VIẾT HỒNG NHẬT 14/12/1990 142478368 X. Gia Tân, H. Gia Lộc, T. Hải Dương
64 HOÀNG VĂN PHẤN 10/08/1986 125852368 X. Tân Lãng, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
65 TRIỆU HOÀNG PHI 07/06/2000 082348074 TT. Chi Lăng, H. Chi Lăng, T. Lạng Sơn
66 PHAN THỊ PHƯƠNG 03/11/1980 135701591 X. Văn Quán, H. Lập Thạch, T. Vĩnh Phúc
67 TRẦN VĂN QUANG 17/05/1989 125373266 X. Bình Định, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
68 BÀN VĂN QUÝ 27/12/1963 095086914 P. Xuất Hóa, TP. Bắc Kạn, T. Bắc Kạn
69 ĐỖ XUÂN QUÝ 18/08/1981 031959290 P. Trần Nguyên Hãn, Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng
70 LÊ THỊ QUYÊN 14/11/1978 125530102 X. Nhân Thắng, H. Gia Bình, T. Bắc Ninh
71 GIÁP TIẾN QUYỀN 04/11/1991 121827940 X. Quế Nham, H. Tân Yên, T. Bắc Giang
72 ĐÀO VĂN QUYỆN 10/07/1984 142366418 X. Cổ Thành, TX. Chí Linh, T. Hải Dương
73 TRẦN QUÝ QUYẾT 19/05/1988 125215117 X. Song Giang, H. Gia Bình, T. Bắc Ninh
74 HOÀNG VĂN QUỲNH 02/11/1989 142319869 X. Đoàn Tùng, H. Thanh Miện, T. Hải Dương
75 VI VĂN SÁNG 01/01/1978 121779838 X. Phì Điền, H. Lục Ngạn, T. Bắc Giang
76 NGUYỄN ĐẮC SÁU 17/09/1978 125043360 X. Giang Sơn, H. Gia Bình, T. Bắc Ninh
77 NGUYỄN ĐÌNH THÁI 14/07/2000 125864092 X. Đông Cứu, H. Gia Bình, T. Bắc Ninh
78 BÙI ĐỨC THẮNG 14/08/1993 082236946 P. Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn, T. Lạng Sơn
79 ĐINH VĂN THẮNG 11/12/1979 141749798 P. Bình Hàn, TP. Hải Dương, T. Hải Dương
80 NGUYỄN VĂN THẮNG 15/07/1974 121123968 X. Trù Hựu, H. Lục Ngạn, T. Bắc Giang
81 PHẠM THỊ THANH 14/05/1984 038184000546 TT. Kẻ Sặt, H. Bình Giang, T. Hải Dương
82 NGUYỄN VĂN THẠO 12/06/1980 121692704 X. Tân An, H. Yên Dũng, T. Bắc Giang
83 LA VĂN THI 23/11/1988 122020023 X. Tân Quang, H. Lục Ngạn, T. Bắc Giang
84 LÊ VĂN THIỆU 10/09/1996 142757081 X. Hoành Sơn, H. Kinh Môn, T. Hải Dương
85 PHẠM THỊ THƠM 08/04/1968 080802836 P. Chi Lăng, TP. Lạng Sơn, T. Lạng Sơn
86 NGUYỄN THỊ THANH THƯ 20/10/1976 122190869 X. Tân Quang, H. Lục Ngạn, T. Bắc Giang
87 TRẦN THỊ TƠ 21/05/1980 141917533 TT. Cẩm Giàng, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
88 NGUYỄN ĐÌNH TOÁN 26/02/1987 151954624 X. Thụy Thanh, H. Thái Thụy, T. Thái Bình
89 NGUYỄN VĂN TOÁN 08/03/1987 095124025 X. Giáo Hiệu, H. Pác Nặm, T. Bắc Kạn
90 ĐẶNG THỊ THIÊN TRANG 26/05/1987 142461080 X. Lê Lợi, TX. Chí Linh, T. Hải Dương
91 LÊ VĂN TRONG 06/11/1999 082343817 X. Hoàng Đồng, TP. Lạng Sơn, T. Lạng Sơn
92 NGUYỄN TIẾN TRỌNG 28/12/1986 186476270 X. Đồng Văn, H. Tân Kỳ, T. Nghệ An
93 PHẠM VĂN TRƯỜNG 19/11/1996 040096000040 TT. Phước Bửu, H. Xuyên Mộc, T. Bà Rịa - Vũng Tàu
94 ĐẶNG THỊ TÚ 04/07/1978 125467635 TT. Thứa, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
95 PHẠM MẠNH TÙNG 20/08/1982 031164428 P. Hòa Nghĩa, Q. Dương Kinh, TP. Hải Phòng
96 NGUYỄN THỊ TUYẾN 22/06/1979 111262973 X. Đồng Quang, H. Quốc Oai, TP. Hà Nội
97 HOÀNG TRỌNG VIỆT 03/01/1983 151341003 P. Kỳ Bá, TP. Thái Bình, T. Thái Bình
98 NGUYỄN VĂN VIỆT 14/10/1988 142344961 X. An Đức, H. Ninh Giang, T. Hải Dương
99 NGUYỄN KIM VỮNG 20/12/1985 125225006 X. Nhân Thắng, H. Gia Bình, T. Bắc Ninh
100 LÊ TRƯỜNG XUÂN 01/05/1993 173704938 X. Thạch Lập, H. Ngọc Lặc, T. Thanh Hóa

Trung tâm dạy nghề và sát hạch lái xe Đông Đô đào tạo và sát hạch các khoá học lái xe hạng:

-          Mô tô A1, A2

-          Ô tô B1 số tự động, B2, C

-          Nâng hạng, nâng dấu bằng D, E và FC

Cấp chứng chỉ xe nâng, máy xúc, xe cơ giới chuyên dùng


Chia sẻ bài viết: 
Video

Hỗ trợ
Liên hệ
Liên hệ
0904900368
Yahoo1 Skype Yahoo1 Skype Yahoo1 Skype
Trung tâm dạy nghề & sát hạch lái xe Đông Đô

Cơ sở 1 - Bắc Ninh: Cụm CN Trí Quả, Thuận Thành, Bắc Ninh

Cơ sở 2 - Bắc Ninh: Khu CN Lâm Bình, Lâm Thao, Lương Tài, Bắc Ninh

Văn phòng đại diện Hà Nội:

Kết nối Facebook


Bản quyền 2015: Trung tâm dạy nghề & sát hạch lái xe Đông Đô | Thiết kế website: hpsoft.vn