Hotline: 0888965959
Facebook twitter in Facebook

29/12/2017 - 3:58 PMAdmin 495 Lượt xem
DANH SÁCH HỌC VIÊN B2K149
  GVCN: Nguyễn Đại Sơn Khai giảng: 14/12/2017
      Bế giảng: 28/03/2018
STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND Địa chỉ thường trú
1 VŨ TUẤN ANH 19/05/1995 145613616 X. Hiệp Cường, H. Kim Động, T. Hưng Yên
2 VƯƠNG THỊ ANH 18/04/1983 125081932 X. Đại Bái, H. Gia Bình, T. Bắc Ninh
3 NGUYỄN HUY BÌNH 06/10/1973 030073001727 X. Ngô Quyền, H. Thanh Miện, T. Hải Dương
4 NGUYỄN VĂN CẢNH 21/12/1986 081001490 TT. Na Sầm, H. Văn Lãng, T. Lạng Sơn
5 NGUYỄN ĐÌNH CƯỜNG 23/07/1983 121493146 X. Việt Tiến, H. Việt Yên, T. Bắc Giang
6 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 04/02/1992 174240363 X. Đồng Lợi, H. Triệu Sơn, T. Thanh Hóa
7 VƯƠNG HUY DÂN 26/04/1984 121544214 X. Yên Định, H. Sơn Động, T. Bắc Giang
8 ĐẶNG ĐÌNH DÂN 05/06/1993 184008147 X. Hồng Lộc, H. Lộc Hà, T. Hà Tĩnh
9 TRẦN TUẤN ĐẠT 22/09/1989 145308652 X. Việt Hưng, H. Văn Lâm, T. Hưng Yên
10 NGUYỄN VĂN ĐỊNH 21/07/1982 121391255 TT. Thanh Sơn, H. Sơn Động, T. Bắc Giang
11 NGUYỄN THÀNH ĐOÀN 05/05/1982 135044935 X. Yên Thạch, H. Sông Lô, T. Vĩnh Phúc
12 LẠI HUY DUÂN 27/09/1992 034092003505 X. Thụy Hưng, H. Thái Thụy, T. Thái Bình
13 LÊ THỊ KIM DUNG 07/06/1990 031697102 P. Nhị Châu, TP. Hải Dương, T. Hải Dương
14 NGUYỄN VĂN DŨNG 16/04/1991 026091002443 X. Hồng Châu, H. Yên Lạc, T. Vĩnh Phúc
15 ĐỖ HUY DƯƠNG 13/10/1978 125228319 X. Quảng Phú, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
16 NGUYỄN ĐÌNH HẢI 18/07/1978 125135324 X. Quảng Phú, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
17 NGUYỄN VĂN HẢI 25/12/1955 141459640 P. Trần Phú, TP. Hải Dương, T. Hải Dương
18 NGUYỄN XUÂN HẢI 05/06/1980 145906538 TT. Bần Yên Nhân, H. Mỹ Hào, T. Hưng Yên
19 TÔ VĂN HOAN 22/11/1993 163220566 X. Hồng Quang, H. Nam Trực, T. Nam Định
20 LƯỜNG ĐÌNH HOÀNG 15/05/1974 038074004411 X. Thanh Thủy, H. Tĩnh Gia, T. Thanh Hóa
21 VŨ THỊ PHƯƠNG HỒNG 25/08/1985 030185005985 P. Nhị Châu, TP. Hải Dương, T. Hải Dương
22 HOÀNG TIẾN HÙNG 26/07/1984 033084004280 X. Nguyễn Trãi, H. Ân Thi, T. Hưng Yên
23 ĐẶNG VĂN HÙNG 12/03/1976 135023055 X. Đồng Thịnh, H. Sông Lô, T. Vĩnh Phúc
24 ĐẶNG HƯỚNG HUY 28/10/1998 026098001356 X. Đồng Thịnh, H. Sông Lô, T. Vĩnh Phúc
25 LÊ QUỐC HUY 09/04/1976 145628846 X. Xuân Quan, H. Văn Giang, T. Hưng Yên
26 VŨ QUANG HUY 01/01/1989 125403112 X. Bình Định, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
27 VŨ QUỐC HUY 10/10/1991 142488088 X. Tân Hồng, H. Bình Giang, T. Hải Dương
28 TRẦN THỊ HUYỀN 21/11/1997 125864116 X. Nhân Thắng, H. Gia Bình, T. Bắc Ninh
29 NGUYỄN THỊ HUYỀN 25/02/1990 125331819 P. Võ Cường, TP. Bắc Ninh, T. Bắc Ninh
30 NHỮ VĂN HUỲNH 01/06/1985 142227069 X. Hồng Quang, H. Thanh Miện, T. Hải Dương
31 ĐÀO DUY KHÁNG 26/08/1985 033085000765 X. Nhân Hòa, H. Mỹ Hào, T. Hưng Yên
32 LƯƠNG VĂN KIM 01/12/1974 082041393 X. Tân Mỹ, H. Văn Lãng, T. Lạng Sơn
33 BÙI THỊ LINH 01/04/1985 030185005729 X. Bạch Sam, H. Mỹ Hào, T. Hưng Yên
34 PHẠM VĂN LIU 15/09/1985 183531880 X. Kỳ Sơn, H. Kỳ Anh, T. Hà Tĩnh
35 NGUYỄN THỊ LOAN 27/02/1992 142672380 TT. Lai Cách, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
36 NGUYỄN HỮU LƯƠNG 11/09/1991 030091003014 P. Trần Phú, TP. Hải Dương, T. Hải Dương
37 NGUYỄN THỊ LUYỆN 22/04/1989 030189000495 TT. Lai Cách, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
38 ĐỖ TÚ MINH 03/04/1981 030081001656 P. Thanh Bình, TP. Hải Dương, T. Hải Dương
39 DƯƠNG XUÂN NGỌ 03/02/1989 183613404 X. Kỳ Sơn, H. Kỳ Anh, T. Hà Tĩnh
40 PHẠM THỊ NGUYỆT 15/05/1983 145151110 X. Thủ Sỹ, H. Tiên Lữ, T. Hưng Yên
41 NGUYỄN VĂN NHÂN 04/12/1997 122245562 X. Hương Mai, H. Việt Yên, T. Bắc Giang
42 HÀ THỊ NHUNG 03/08/1994 034194000884 X. Tân Lễ, H. Hưng Hà, T. Thái Bình
43 VŨ ĐÌNH NHƯỜNG 21/11/1986 030086004632 X. Thanh Giang, H. Thanh Miện, T. Hải Dương
44 HOÀNG THỊ OANH 13/11/1985 030185006650 X. Cẩm Hưng, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
45 NGUYỄN NGỌC PHONG 20/10/1988 033088003060 X. Lương Tài, H. Văn Lâm, T. Hưng Yên
46 ĐỖ VĂN PHÚC 10/06/1975 121372685 X. Đông Lỗ, H. Hiệp Hòa, T. Bắc Giang
47 NGUYỄN MAI PHƯƠNG 03/02/1974 027174000120 X. Lương Điền, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
48 CHU VĂN QUANG 19/02/1986 142205095 X. Vĩnh Hòa, H. Ninh Giang, T. Hải Dương
49 NGUYỄN XUÂN QUỲNH 20/01/1985 183579208 X. Kỳ Sơn, H. Kỳ Anh, T. Hà Tĩnh
50 DƯƠNG VĂN SANG 10/02/1982 183361770 X. Kỳ Sơn, H. Kỳ Anh, T. Hà Tĩnh
51 NGUYỄN HỒNG SINH 28/11/1978 135674320 TT. Lập Thạch, H. Lập Thạch, T. Vĩnh Phúc
52 LA XUÂN SINH 24/10/1961 120822357 X. Yên Định, H. Sơn Động, T. Bắc Giang
53 KHÚC VĂN SINH 28/05/1980 121435155 X. Yên Định, H. Sơn Động, T. Bắc Giang
54 LÊ THANH SƠN 12/12/1971 001071007305 P. Phú Thượng, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội
55 NGUYỄN THẾ TÂN 08/06/1975 121146413 X. Việt Tiến, H. Việt Yên, T. Bắc Giang
56 LÝ BAO TẬP 02/12/1993 183851448 X. Kỳ Sơn, H. Kỳ Anh, T. Hà Tĩnh
57 NGUYỄN VĂN TẬP 17/06/1990 142566653 TT. Lai Cách, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
58 NGUYỄN TẤT THẮNG 02/04/1986 142285336 P. Nguyễn Trãi, TP. Hải Dương, T. Hải Dương
59 NGUYỄN VĂN THÀNH 20/05/1979 121340310 X. Hương Lâm, H. Hiệp Hòa, T. Bắc Giang
60 HOÀNG VĂN THÀNH 21/01/1980 121552848 X. Hương Mai, H. Việt Yên, T. Bắc Giang
61 ĐỖ VĂN THÀNH 20/03/1994 125682417 X. Lâm Thao, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
62 KIM SƠN THỊNH 22/11/1991 142566701 X. Cẩm Hưng, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
63 NGUYỄN THỊ THOA 16/07/1983 125074723 X. Bình Định, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
64 NGUYỄN THỊ THU 20/08/1979 125604241 X. Tân Lãng, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
65 LẠI HUY THƯỞNG 22/10/1992 034092005443 X. Thụy Hưng, H. Thái Thụy, T. Thái Bình
66 ĐINH THỊ THÚY 14/12/1991 142498103 P. Cẩm Thượng, TP. Hải Dương, T. Hải Dương
67 BÙI VĂN TỚI 23/10/1979 030079003620 X. Lương Điền, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
68 TRẦN HỮU TRANG 09/11/1982 026082003788 TT. Lập Thạch, H. Lập Thạch, T. Vĩnh Phúc
69 VŨ ĐÌNH TRỌNG 05/12/1967 120891704 X. An Bá, H. Sơn Động, T. Bắc Giang
70 NGUYỄN ĐÌNH TỰA 13/07/1986 131142133 X. Động Lâm, H. Hạ Hòa, T. Phú Thọ
71 PHẠM KHẮC TUẤN 22/10/1965 030065000857 P. Trần Phú, TP. Hải Dương, T. Hải Dương
72 TRẦN VĂN TÙNG 01/10/1997 125795818 X. Lâm Thao, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
73 NGUYỄN HUY TÙNG 13/07/1983 026083000144 X. Đôn Nhân, H. Sông Lô, T. Vĩnh Phúc
74 NGUYỄN ĐÌNH TUYẾN 04/10/1988 121949531 X. Việt Tiến, H. Việt Yên, T. Bắc Giang
75 HOÀNG THỊ TUYẾN 02/07/1982 081017731 TT. Văn Quan, H. Văn Quan, T. Lạng Sơn
76 NGUYỄN VĂN TUYỂN 20/04/1973 121202880 X. Hương Mai, H. Việt Yên, T. Bắc Giang
77 NGUYỄN VIẾT VIỆT 31/03/1992 017135473 X. Quảng Bị, H. Chương Mỹ, TP. Hà Nội
78 KHÚC VĂN XUÂN 28/12/1986 145209894 X. Nhân Hòa, H. Mỹ Hào, T. Hưng Yên
79 NGUYỄN THỊ XUYẾN 16/09/1984 125122767 X. Quảng Phú, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
80 HOÀNG THỊ HẢI YÊN 11/04/1989 142350664 P. Bình Hàn, TP. Hải Dương, T. Hải Dương

Chia sẻ bài viết: 
Video

Hỗ trợ
Liên hệ
Liên hệ
0888965959
  • 0904900368
Yahoo1 Skype Yahoo1 Skype Yahoo1 Skype
Trung tâm dạy nghề & sát hạch lái xe Đông Đô

Cơ sở 1 - Bắc Ninh: Cụm CN Trí Quả, Thuận Thành, Bắc Ninh

Cơ sở 2 - Bắc Ninh: Khu CN Lâm Bình, Lâm Thao, Lương Tài, Bắc Ninh

Văn phòng đại diện Lạng Sơn:

Văn phòng đại diện Thái Bình:

Văn phòng đại diện Bắc Kạn:

Văn phòng đại diện Quảng Ninh:

Văn phòng đại diện Hưng Yên:

Văn phòng đại diện Bắc Giang:

Văn phòng đại diện Hải Dương:

Văn phòng đại diện Hà Nội:

Văn phòng đại diện Hải Phòng:

Kết nối Facebook


Bản quyền 2015: Trung tâm dạy nghề & sát hạch lái xe Đông Đô | Thiết kế website: hpsoft.vn