Hotline: 0904900368
Facebook twitter in Facebook

04/09/2017 - 6:11 PMAdmin 513 Lượt xem


DANH SÁCH HỌC VIÊN B2K49 T2
  GVCN: Trần Kim Hùng Khai giảng: 07/08/2017
      Bế giảng: 13/11/2017
STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND Địa chỉ thường trú
1 ĐẶNG ĐÌNH AN 18/04/1979 121250509 TT. Neo, H. Yên Dũng, T. Bắc Giang
2 HOÀNG TUẤN ANH 10/12/1979 121362112 X. Tân Sỏi, H. Yên Thế, T. Bắc Giang
3 TRẦN ĐÌNH ANH 02/05/1987 125170569 X. Thái Bảo, H. Gia Bình, T. Bắc Ninh
4 TRƯƠNG NGUYỆT ANH 19/12/1976 122168666 P. Dĩnh Kế, TP. Bắc Giang, T. Bắc Giang
5 VŨ HUY BẮC 14/09/1994 142770433 X. Tân Hồng, H. Bình Giang, T. Hải Dương
6 PHẠM QUANG BẰNG 15/08/1997 152175218 X. Đông Hợp, H. Đông Hưng, T. Thái Bình
7 HOÀNG TRỌNG BẢO 05/06/1993 122100952 X. Đồng Lạc, H. Yên Thế, T. Bắc Giang
8 NGỌ VĂN BÌNH 01/08/1993 122075800 X. Châu Minh, H. Hiệp Hòa, T. Bắc Giang
9 NGUYỄN TRỌNG BÚT 21/11/1983 125079107 X. Vạn Ninh, H. Gia Bình, T. Bắc Ninh
10 VŨ NGỌC CHÂU 04/05/1985 142162403 X. Tân Việt, H. Bình Giang, T. Hải Dương
11 ĐẶNG SỸ CHIẾN 25/02/1978 125069617 X. Phú Hòa, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
12 BÙI QUÝ CHỈNH 04/06/1975 142251687 TT. Gia Lộc, H. Gia Lộc, T. Hải Dương
13 NGUYỄN THỊ CHÚC 17/07/1983 125085386 TT. Gia Bình, H. Gia Bình, T. Bắc Ninh
14 TRẦN ĐĂNG CHUYỂN 20/09/1965 030068000203 X. Hồng Khê, H. Bình Giang, T. Hải Dương
15 ĐỖ TUẤN CÔNG 19/10/1991 142543092 TT. Gia Lộc, H. Gia Lộc, T. Hải Dương
16 LÊ VĂN CÔNG 30/05/1979 122165280 X. Bố Hạ, H. Yên Thế, T. Bắc Giang
17 NGUYỄN THỊ CÚC 22/02/1985 082111125 TT. Hữu Lũng, H. Hữu Lũng, T. Lạng Sơn
18 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 20/04/1997 122267255 X. Dương Đức, H. Lạng Giang, T. Bắc Giang
19 NGUYỄN VIỆT CƯỜNG 31/12/1994 031094003615 P. Máy Tơ, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng
20 TRƯƠNG THỊ LINH ĐAN 04/11/1996 142717359 X. Quảng Nghiệp, H. Tứ Kỳ, T. Hải Dương
21 TRẦN VĂN ĐỀ 26/04/1991 091674349 X. Phú Lạc, H. Đại Từ, T. Thái Nguyên
22 PHẠM VĂN ĐỊNH 11/01/1981 121435969 X. Đông Lỗ, H. Hiệp Hòa, T. Bắc Giang
23 ĐỖ KHẮC ĐOÀN 04/06/1994 125595038 X. Lâm Thao, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
24 MAI DANH DỰ 10/10/1989 151782461 X. Thụy An, H. Thái Thụy, T. Thái Bình
25 VŨ THỊ ĐỨC 27/05/1981 142042970 X. Cẩm Định, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
26 PHẠM THÚY DƯỢC 09/11/1994 034194002833 X. Đông Hợp, H. Đông Hưng, T. Thái Bình
27 TRẦN THỊ HÀ 28/12/1991 125407190 X. Đại Lai, H. Gia Bình, T. Bắc Ninh
28 VŨ THỊ HÀ 13/10/1980 121362606 X. Nghĩa Hưng, H. Lạng Giang, T. Bắc Giang
29 NGUYỄN THỊ HẰNG 26/12/1994 030194000548 X. Cẩm Hoàng, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
30 ĐẶNG THỊ HẠNH 10/10/1982 125070767 X. Tân Lãng, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
31 DƯƠNG CÔNG HÀO 08/09/1989 121944737 X. Tân Trung, H. Tân Yên, T. Bắc Giang
32 NGUYỄN VĂN HẬU 05/03/1981 121682245 TT. Neo, H. Yên Dũng, T. Bắc Giang
33 NGUYỄN NGỌC HIỀN 02/05/1980 122048781 X. Đồng Tâm, H. Yên Thế, T. Bắc Giang
34 NGUYỄN VĂN HIỂN 15/05/1983 143008150 X. Văn Hội, H. Ninh Giang, T. Hải Dương
35 NGỤY TÔN HIẾU 19/05/1994 122084575 X. Tư Mại, H. Yên Dũng, T. Bắc Giang
36 NGUYỄN MẠNH HIẾU 10/06/1999 030099003461 TT. Kẻ Sặt, H. Bình Giang, T. Hải Dương
37 NGUYỄN XUÂN HINH 01/09/1984 033084001105 X. Tống Phan, H. Phù Cừ, T. Hưng Yên
38 TRỊNH ĐĂNG HÒA 29/03/1990 142475798 X. Hoàng Diệu, H. Gia Lộc, T. Hải Dương
39 TRẦN XUÂN HOÀN 22/04/1964 141584451 P. Ngọc Châu, TP. Hải Dương, T. Hải Dương
40 NGUYỄN TRUNG HƯNG 02/06/1995 142667217 X. Phạm Trấn, H. Gia Lộc, T. Hải Dương
41 ĐÀO VĂN HƯƠNG 12/08/1976 141762894 X. Cổ Bì, H. Bình Giang, T. Hải Dương
42 NGUYỄN ĐỨC HƯỞNG 12/09/1969 141585656 P. Quang Trung, TP. Hải Dương, T. Hải Dương
43 BÙI ĐÌNH HỮU 28/07/1983 033083000838 X. Minh Đức, H. Mỹ Hào, T. Hưng Yên
44 NGÔ NGỌC HUY 18/08/1977 125780564 X. Thái Bảo, H. Gia Bình, T. Bắc Ninh
45 TRẦN ĐĂNG KHU 24/05/1975 141977942 X. Hồng Khê, H. Bình Giang, T. Hải Dương
46 NÔNG MINH KIÊN 20/10/1989 082088775 TT. Hữu Lũng, H. Hữu Lũng, T. Lạng Sơn
47 BÁ ĐÌNH LÂM 10/09/1989 125879878 X. Trung Chính, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
48 NGUYỄN VĂN LÂM 01/01/1980 125028390 X. Vạn Ninh, H. Gia Bình, T. Bắc Ninh
49 TRẦN VĂN LÂM 26/09/1974 012403540 P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội
50 PHẠM VĂN LINH 17/02/1985 031352800 TT. Vĩnh Bảo, H. Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng
51 ĐỖ THỊ LĨNH 20/01/1980 142347076 X. Phạm Kha, H. Thanh Miện, T. Hải Dương
52 NGUYỄN VĂN LỰC 18/07/1999 125885224 X. An Thịnh, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
53 LƯU HÙNG MẠNH 25/05/1986 135281175 X. Triệu Đề, H. Lập Thạch, T. Vĩnh Phúc
54 VŨ THẾ MẠNH 07/10/1991 142547113 X. Gia Xuyên, H. Gia Lộc, T. Hải Dương
55 ĐÀO XUÂN MINH 15/07/1965 120894865 X. Nham Sơn, H. Yên Dũng, T. Bắc Giang
56 TRƯƠNG NHẬT MINH 26/10/1974 080997134 TT. Hữu Lũng, H. Hữu Lũng, T. Lạng Sơn
57 VŨ CÔNG MINH 27/10/1994 142854739 P. Bình Hàn, TP. Hải Dương, T. Hải Dương
58 NGUYỄN PHƯƠNG NAM 05/11/1992 164445821 X. Yên Lâm, H. Yên Mô, T. Ninh Bình
59 LÊ THỊ HẢI NGA 27/02/1994 125665399 TT. Thứa, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
60 PHẠM THỊ NGOAN 13/06/1980 141860072 X. Hưng Thịnh, H. Bình Giang, T. Hải Dương
61 NGUYỄN VĂN NGỌC 18/05/1972 125200059 X. Đại Bái, H. Gia Bình, T. Bắc Ninh
62 ĐẶNG BÁ NGUYÊN 27/10/1994 125531481 X. Ninh Xá, H. Thuận Thành, T. Bắc Ninh
63 NGUYỄN THANH NHỊ 12/11/1987 164317819 X. Yên Lâm, H. Yên Mô, T. Ninh Bình
64 NGUYỄN VĂN NHIÊN 05/09/1990 082120032 X. Yên Vượng, H. Hữu Lũng, T. Lạng Sơn
65 LÊ THANH PHÁT 05/03/1984 030084006181 X. Ngọc Liên, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
66 NGUYỄN TUẤN PHONG 13/06/1992 012902711 P. Bạch Đằng, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
67 LÊ THANH PHÚ 28/09/1979 141925810 X. Ngọc Liên, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
68 NGUYỄN HỮU PHÚ 18/10/1988 142315001 X. Thanh Tùng, H. Thanh Miện, T. Hải Dương
69 TRẦN QUỐC PHÚ 01/01/1969 141281065 X. Dân Chủ, H. Tứ Kỳ, T. Hải Dương
70 VŨ CÔNG QUÂN 17/05/1983 142153092 X. Tân Trường, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
71 LÊ SỸ QUANG 12/08/1957 001057002272 P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội
72 NGUYỄN DANH QUYẾT 28/07/1983 030083000497 X. Hiệp Lực, H. Ninh Giang, T. Hải Dương
73 PHẠM VĂN QUYẾT 04/10/1984 142229229 X. Ngọc Liên, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
74 CAO QUANG SƠN 06/05/1999 142921838 X. Kim Giang, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
75 NGUYỄN THANH SƠN 10/04/1983 013128896 X. Bát Tràng, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội
76 PHÙNG QUANG SƠN 30/12/1998 142917995 X. Hoàng Tiến, TX. Chí Linh, T. Hải Dương
77 NGUYỄN ĐÌNH SUẤT 30/03/1974 125494857 X. Trừng Xá, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
78 HOÀNG VĂN THẮNG 20/04/1976 030076000895 X. Cẩm Hoàng, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
79 MÃ VĂN THẮNG 27/12/1980 080954826 X. Vân Nham, H. Hữu Lũng, T. Lạng Sơn
80 NGUYỄN VĂN THẮNG 01/09/1960 125555971 X. Văn Môn, H. Yên Phong, T. Bắc Ninh
81 NGUYỄN HUY THẠO 05/03/1986 142169202 X. Tân Hưng, TP. Hải Dương, T. Hải Dương
82 MẪN VĂN THI 14/10/1983 121790364 X. Đông Lỗ, H. Hiệp Hòa, T. Bắc Giang
83 NGUYỄN VĂN THỊNH 18/06/1972 121128093 X. Đồng Phúc, H. Yên Dũng, T. Bắc Giang
84 PHẠM KHẮC THỊNH 21/12/1988 142496954 P. Quang Trung, TP. Hải Dương, T. Hải Dương
85 NGUYỄN THỊ THƠM 08/04/1977 030177000900 TT. Lai Cách, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
86 NGUYỄN HỮU THỦ 20/04/1982 142141144 X. Dân Chủ, H. Tứ Kỳ, T. Hải Dương
87 PHẠM HUY THỨC 21/05/1994 145642290 X. Bãi Sậy, H. Ân Thi, T. Hưng Yên
88 NGUYỄN THỊ THÚY 02/05/1984 027184000589 X. Cổ Bi, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội
89 HOÀNG LỆ THỦY 10/02/1982 081067527 TT. Hữu Lũng, H. Hữu Lũng, T. Lạng Sơn
90 CAO THÀNH TÍN 17/12/1983 142116398 X. Đức Chính, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
91 NGUYỄN ĐÌNH TOÀN 06/06/1988 030088003198 X. Dân Chủ, H. Tứ Kỳ, T. Hải Dương
92 NGUYỄN HẢI TRIỀU 10/10/1992 145441603 X. Xã Tiên Tiến, H. Phù Cừ, T. Hưng Yên
93 ĐẶNG DANH TÚ 11/12/1984 125445496 X. Nhân Thắng, H. Gia Bình, T. Bắc Ninh
94 ĐÀM PHƯƠNG TUẤN 11/12/1980 125008141 X. Hoài Thượng, H. Thuận Thành, T. Bắc Ninh
95 NGUYỄN ĐÌNH TUẤN 12/03/1992 091624502 X. Tân Đức, H. Phú Bình, T. Thái Nguyên
96 NGUYỄN MẠNH TÙNG 31/12/1995 145616741 X. Phú Thịnh, H. Kim Động, T. Hưng Yên
97 NGUYỄN THỊ TƯƠI 01/11/1983 142049753 X. Nhân Quyền, H. Bình Giang, T. Hải Dương
98 NGUYỄN THỊ TUYẾT 27/09/1976 030176000272 TT. Kẻ Sặt, H. Bình Giang, T. Hải Dương
99 ĐỖ VĂN XOAN 01/01/1984 142034659 X. Tân Hưng, TP. Hải Dương, T. Hải Dương
100 TRƯƠNG THỊ YẾN 23/07/1990 142448045 X. Đoàn Tùng, H. Thanh Miện, T. Hải Dương

Chia sẻ bài viết: 
Video

Hỗ trợ
Liên hệ
Liên hệ
0904900368
  • 0904900368
Yahoo1 Skype Yahoo1 Skype Yahoo1 Skype
Trung tâm dạy nghề & sát hạch lái xe Đông Đô

Cơ sở 1 - Bắc Ninh: Cụm CN Trí Quả, Thuận Thành, Bắc Ninh

Cơ sở 2 - Bắc Ninh: Khu CN Lâm Bình, Lâm Thao, Lương Tài, Bắc Ninh

Văn phòng đại diện Lạng Sơn:

Văn phòng đại diện Thái Bình:

Văn phòng đại diện Bắc Kạn:

Văn phòng đại diện Quảng Ninh:

Văn phòng đại diện Hưng Yên:

Văn phòng đại diện Bắc Giang:

Văn phòng đại diện Hải Dương:

Văn phòng đại diện Hà Nội:

Văn phòng đại diện Hải Phòng:

Dịch vụ
Lượt truy cập

Đang online:

1

Lượt truy cập:

1881973
Kết nối Facebook


Bản quyền 2015: Trung tâm dạy nghề & sát hạch lái xe Đông Đô | Thiết kế website: hpsoft.vn