Hotline: 0904900368
Facebook twitter in Facebook

04/09/2017 - 6:17 PMAdmin 523 Lượt xem
DANH SÁCH HỌC VIÊN B2K143
  GVCN: Nguyễn Đại Sơn Khai giảng: 21/08/2017
      Bế giảng: 28/11/2017
STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND Địa chỉ thường trú
1 NGÔ THẾ ANH 17/11/1994 122176755 X. Tân Dĩnh, H. Lạng Giang, T. Bắc Giang
2 NGUYỄN PHƯƠNG ANH 09/03/1990 012905334 P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
3 NGUYỄN THỊ TÚ ANH 08/11/1992 142581852 X. Lê Hồng, H. Thanh Miện, T. Hải Dương
4 NGUYỄN CÔNG BẰNG 09/05/1974 125864431 X. Đại Bái, H. Gia Bình, T. Bắc Ninh
5 HOÀNG VĂN CAO 26/11/1999 142932256 X. Phạm Trấn, H. Gia Lộc, T. Hải Dương
6 VŨ THỊ PHƯƠNG CHI 18/11/1975 012189264 P. Đức Giang, Q. Long Biên, TP. Hà Nội
7 ĐỖ THỊ CHÍNH 11/05/1982 030182003672 X. Gia Xuyên, H. Gia Lộc, T. Hải Dương
8 NGUYỄN VĂN CHƯƠNG 01/01/1976 125406707 X. Nghĩa Đạo, H. Thuận Thành, T. Bắc Ninh
9 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 28/07/1998 022098002680 X. Cẩm Vũ, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
10 NGUYỄN VĂN ĐẠI 28/12/1972 141539879 X. Toàn Thắng, H. Gia Lộc, T. Hải Dương
11 NGUYỄN VĂN ĐẠI 03/01/1981 151471042 X. Nam Hồng, H. Tiền Hải, T. Thái Bình
12 PHAN TIẾN ĐẠT 12/04/1995 034095000918 X. Vũ Bình, H. Kiến Xương, T. Thái Bình
13 NGUYỄN THỊ NGỌC DIỆP 06/11/1982 034182001038 P. Thượng Thanh, Q. Long Biên, TP. Hà Nội
14 KHỔNG THỊ DU 05/11/1983 162494054 X. Xuân Phương, H. Xuân Trường, T. Nam Định
15 NGUYỄN THỊ THU DUNG 23/08/1980 012897964 P. Điện Biên, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội
16 ĐỖ TIẾN DŨNG 04/06/1958 174817657 TT. Thọ Xuân, H. Thọ Xuân, T. Thanh Hóa
17 NGUYỄN NGỌC DŨNG 05/04/1982 145074065 X. Phù ủng, H. Ân Thi, T. Hưng Yên
18 NGUYỄN TIẾN DŨNG 19/06/1984 024084000502 P. Bình Hàn, TP. Hải Dương, T. Hải Dương
19 TRẦN THỊ NO EN 13/09/1987 142247918 X. Thanh Giang, H. Thanh Miện, T. Hải Dương
20 CAO THỊ GIANG 27/03/1984 125108395 X. Quảng Phú, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
21 LÝ TRƯỜNG GIANG 01/10/1984 037084003161 TT. Ninh Giang, H. Ninh Giang, T. Hải Dương
22 NGUYỄN THỊ LIÊN HÀ 03/07/1984 143004460 P. Quang Trung, TP. Hải Dương, T. Hải Dương
23 PHẠM THỊ HẰNG 04/08/1980 141933660 X. Toàn Thắng, H. Gia Lộc, T. Hải Dương
24 ĐỒNG THỊ HẠNH 16/10/1976 121542345 X. An Hà, H. Lạng Giang, T. Bắc Giang
25 VŨ QUANG HAY 06/12/1976 082308520 P. Chi Lăng, TP. Lạng Sơn, T. Lạng Sơn
26 NGUYỄN THẾ HIỀN 26/03/1981 142042198 X. Cẩm Vũ, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
27 TRƯƠNG VĂN HINH 05/01/1983 001083010076 X. Lê Thanh, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
28 NGUYỄN THỊ HOA 09/05/1990 121809400 TT. Vôi, H. Lạng Giang, T. Bắc Giang
29 PHẠM THỊ HOÀI 22/08/1982 034182002122 X. An Mỹ, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình
30 NGUYỄN THỊ THANH HUỆ 03/09/1988 012747683 P. Thượng Thanh, Q. Long Biên, TP. Hà Nội
31 NGUYỄN VĂN HÙNG 08/01/1982 151021479 X. Quỳnh Hồng, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình
32 PHẠM QUỐC HUY 24/02/1971 141451893 X. Quang Minh, H. Gia Lộc, T. Hải Dương
33 NGUYỄN THỊ HUYỀN 06/03/1978 125294231 X. Lâm Thao, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
34 NGUYỄN XUÂN KHANG 25/10/1970 171782415 X. Xuân Trường, H. Thọ Xuân, T. Thanh Hóa
35 LÊ HUY KHÁNH 02/09/1984 142159637 X. Đoàn Thượng, H. Gia Lộc, T. Hải Dương
36 NGUYỄN QUANG KHÁNH 04/09/1993 142578867 P. Bình Hàn, TP. Hải Dương, T. Hải Dương
37 HÀ VĂN KHIÊM 28/03/1966 141168687 X. Nghĩa An, H. Ninh Giang, T. Hải Dương
38 ĐOÀN HỮU KHOA 31/10/1977 142285110 P. Bình Hàn, TP. Hải Dương, T. Hải Dương
39 VŨ DUY KHOA 08/07/1987 142496060 P. Tứ Minh, TP. Hải Dương, T. Hải Dương
40 ĐINH QUANG KHUÊ 05/03/1997 142352683 P. Bình Hàn, TP. Hải Dương, T. Hải Dương
41 NGUYỄN VĂN KHUY 03/03/1992 125547593 X. Phú Hòa, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
42 NGUYỄN VĂN KIẾM 19/07/1971 030071002852 X. Thanh Bính, H. Thanh Hà, T. Hải Dương
43 CHU XUÂN KIỀU 02/11/1966 121154043 X. Quang Thịnh, H. Lạng Giang, T. Bắc Giang
44 LÊ THỊ NGỌC LAN 01/11/1984 121783105 X. Tân Dĩnh, H. Lạng Giang, T. Bắc Giang
45 TRẦN ÁNH LỆ 08/08/1975 080962857 P. Hoàng Văn Thụ, TP. Lạng Sơn, T. Lạng Sơn
46 ĐẶNG THANH MAI 22/06/1985 121562876 X. An Hà, H. Lạng Giang, T. Bắc Giang
47 NGÔ TIẾN MAY 19/10/1971 034071001229 X. Quỳnh Thọ, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình
48 NGUYỄN THỊ ME 04/06/1984 030184006166 X. Đoàn Thượng, H. Gia Lộc, T. Hải Dương
49 NGÔ VĂN NAM 01/01/1973 036073000244 X. Yên Lợi, H. ý Yên, T. Nam Định
50 NGUYỄN QUANG NHẠ 03/07/1969 034069002971 X. Quỳnh Hồng, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình
51 VŨ THỊ NHANH 29/01/1990 142474839 X. Thống Kênh, H. Gia Lộc, T. Hải Dương
52 ĐOÀN VĂN PHONG 24/02/1988 125332947 X. Trung Chính, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
53 ĐÀM NGỌC PHÚ 11/09/1995 142851754 P. Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương, T. Hải Dương
54 NGUYỄN THU PHƯƠNG 24/05/1999 030199002738 P. Bình Hàn, TP. Hải Dương, T. Hải Dương
55 TRẦN ANH PHƯƠNG 26/06/1991 173239826 X. Trường Giang, H. Nông Cống, T. Thanh Hóa
56 LÊ THỊ PHƯỢNG 19/01/1990 142505323 X. Hoàng Hanh, H. Ninh Giang, T. Hải Dương
57 NGUYỄN KHÁNH QUÂN 10/02/1998 013639730 P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
58 MAI VĂN QUANG 25/08/1988 142346124 X. Phương Hưng, H. Gia Lộc, T. Hải Dương
59 NGUYỄN VĂN QUẢNG 02/01/1984 142181650 X. Tân Phong, H. Ninh Giang, T. Hải Dương
60 MAI VĂN SÁNG 14/05/1994 142664169 X. Phương Hưng, H. Gia Lộc, T. Hải Dương
61 NGUYỄN THỊ SEN 17/12/1981 121396048 X. Tân Dĩnh, H. Lạng Giang, T. Bắc Giang
62 BÙI QUANG SƠN 01/01/1973 034073000360 X. Quỳnh Thọ, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình
63 NGUYỄN CÔNG SƠN 17/12/1985 125256267 X. Quế Tân, H. Quế Võ, T. Bắc Ninh
64 VŨ KIM TÀI 13/08/1973 141794331 X. Nhân Quyền, H. Bình Giang, T. Hải Dương
65 VŨ VĂN TẠI 05/03/1960 172364417 TT. Thọ Xuân, H. Thọ Xuân, T. Thanh Hóa
66 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THANH 07/03/1984 143010547 X. Thanh Hồng, H. Thanh Hà, T. Hải Dương
67 PHẠM QUANG THANH 14/05/1989 030089003495 X. Hùng Sơn, H. Thanh Miện, T. Hải Dương
68 NGUYỄN TIẾN THÀNH 22/12/1984 034084002311 X. Quỳnh Hồng, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình
69 VŨ ĐÌNH THUÂN 01/08/1971 141819966 X. Vĩnh Hồng, H. Bình Giang, T. Hải Dương
70 NGUYỄN ĐỨC THUẬN 10/11/1983 125215729 X. Lâm Thao, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
71 NGUYỄN THỊ BÍCH THUẬN 27/05/1990 030190000071 P. Tân Mai, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội
72 PHẠM NGỌC THUẬT 11/04/1984 141990373 X. Hồng Hưng, H. Gia Lộc, T. Hải Dương
73 DƯƠNG THỊ THƯỞNG 08/06/1978 121272208 X. Tân Hưng, H. Lạng Giang, T. Bắc Giang
74 NGUYỄN THỊ THÙY 25/02/1982 121565099 X. Đông Sơn, H. Yên Thế, T. Bắc Giang
75 LƯƠNG THANH THỦY 09/02/1986 001186014502 P. Việt Hưng, Q. Long Biên, TP. Hà Nội
76 NGUYỄN KHÁNH TOÀN 06/10/1995 122122143 TT. Vôi, H. Lạng Giang, T. Bắc Giang
77 TRỊNH VĂN TOÀN 13/03/1988 125348708 X. Quảng Phú, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
78 PHẠM CÔNG TRỌNG 05/12/1978 121380572 X. Đồng Tâm, H. Yên Thế, T. Bắc Giang
79 TRẦN VĂN TRƯỞNG 06/05/1991 151815770 X. Canh Tân, H. Hưng Hà, T. Thái Bình
80 ĐÀO THANH TÚ 04/03/1994 142579486 P. Ngọc Châu, TP. Hải Dương, T. Hải Dương
81 BÙI VĂN TUẤN 02/03/1979 142447902 X. Lê Hồng, H. Thanh Miện, T. Hải Dương
82 NGUYỄN VĂN TUẤN 02/09/1969 030069000568 TT. Thanh Miện, H. Thanh Miện, T. Hải Dương
83 PHẠM ANH TUẤN 20/12/1997 122280362 X. Nghĩa Hòa, H. Lạng Giang, T. Bắc Giang
84 NGUYỄN XUÂN TÙNG 19/05/1998 030098002612 X. Tân Trường, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
85 PHAN VĂN TUYỀN 01/04/1990 145350686 X. Phù ủng, H. Ân Thi, T. Hưng Yên
86 HOÀNG THỊ TUYẾT 28/02/1988 142901896 X. Vĩnh Hồng, H. Bình Giang, T. Hải Dương
87 ĐOÀN THƯ VIỆN 03/02/1950 011330805 P. Đức Giang, Q. Long Biên, TP. Hà Nội
88 NGUYỄN HỮU VIỆT 10/02/1993 125577159 X. Lãng Ngâm, H. Gia Bình, T. Bắc Ninh
89 NGUYỄN VĂN VŨ 12/08/1987 030087001108 X. Tái Sơn, H. Tứ Kỳ, T. Hải Dương
90 NGUYỄN XUÂN VŨ 10/12/1990 125413828 X. Trung Chính, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh

Chia sẻ bài viết: Xem thêm:
 • Học lái xe B2
 • ,

 • Video

  Hỗ trợ
  Liên hệ
  Liên hệ
  0904900368
  • 0904900368
  Yahoo1 Skype Yahoo1 Skype Yahoo1 Skype
  Trung tâm dạy nghề & sát hạch lái xe Đông Đô

  Cơ sở 1 - Bắc Ninh: Cụm CN Trí Quả, Thuận Thành, Bắc Ninh

  Cơ sở 2 - Bắc Ninh: Khu CN Lâm Bình, Lâm Thao, Lương Tài, Bắc Ninh

  Văn phòng đại diện Lạng Sơn:

  Văn phòng đại diện Thái Bình:

  Văn phòng đại diện Bắc Kạn:

  Văn phòng đại diện Quảng Ninh:

  Văn phòng đại diện Hưng Yên:

  Văn phòng đại diện Bắc Giang:

  Văn phòng đại diện Hải Dương:

  Văn phòng đại diện Hà Nội:

  Văn phòng đại diện Hải Phòng:

  Dịch vụ
  Lượt truy cập

  Đang online:

  2

  Lượt truy cập:

  1881973
  Kết nối Facebook


  Bản quyền 2015: Trung tâm dạy nghề & sát hạch lái xe Đông Đô | Thiết kế website: hpsoft.vn